محمد حاج آقازاده
 • نام و نام خانوادگی
  • محمد حاج آقازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت حرفه ای
 • ایمیل
  • hajaghazadeh.m@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (11)
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حاج آقازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت حرفه ای
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "- دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392".

2- "دوره تکمیلی دکترای تخصصی، دپارتمان مهندسي شيمي، دانشگاه سالرنو، ايتاليا 1391".

3- "کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385 ".

4- "کارشناسی (ناپیوسته) مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 1383".
مقالات (26)

1-A Jafari, R Bargeshadi, F Jafari, I Mohebbi, M Hajaghazadeh, "Environmental and biological measurements of isoflurane and sevoflurane in operating room personnel", International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017, https://doi.org/10.1007/s00420-017-1287-y.

2-محمد حاج آقازاده ، شعله جعفری، شیرین حکمتی راد, "شیوع اگزمای دست خود گزارشی در آرایشگران زن شهر ارومیه و عوامل موثر بر آن در سال 1394", مجله علمی تخصصی طب کار, 1396, دوره ۹، شماره ۱ .

3-SAMIRA ORUJLU , HOSSEIN HABIBZADEH , MOHAMMAD JAVAD ZARE SAKHVIDI , MOHAMMAD HAJAGHAZADEH (Corresponding Author), "Knowledge, Attitude, and Performance of Oncology Nurses Handling Antineoplastic Drugs in Hospitals of Urmia University, Iran", INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE, 2016, 8(1).

4-محمد حاج آقازاده ، حسین مروی میلان، فاطمه فرخی ، سمیرا اروجلو, "ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه در سال 1393", فصلنامه بهداشت و ایمنی کار, 1395, دوره ۶، شماره ۲.

5-رویا امامقلی زاده مینایی، محمد حاج آقازاده ، تیمور اللهیاری، حمیدرضا خلخالی ، منصور کرامت, "مطالعه ابعاد آنتروپومتری پا در دانشجویان", مجله ارگونومی, 1395.

6-محمد حاج آقازاده، نفیسه نصیرزاده ، محمد زارع, "مطالعه حمایت اجتماعی ادارک شده در کارکنان یکی از کارخانه‌های تولیدی شهر ارومیه در سال 1393، مجله مهندسي بهداشت حرفه اي، تابستان ۱۳۹۴، دوره ۲، شماره ۲ ".

7-امير معتمد داشلي برون؛ رحمت ستوده قره باغ؛ محمد حاج آقازاده؛ حسين کاکوئي, "شبيه سازي حذف فتوکاتاليستي ترکيب هاي آلي فرار در راکتور بستر سيال، شيمي و مهندسي شيمي ايران، دوره 33، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-65".

8-محمد حاج آقازاده، جواد عدل ، مهدي زارع, "ارزيابي وضعيت ايمني در يکي از بنادر تجاري کشور با استفاده از پرسشنامه جو ايمني نورديک، طب کار، دوره ششم- شماره اول- بهار 93-ص 12-18".

9-يوسف محمديان، سيد جمالادين شاه طاهري،علي اکبر صبور يراقي، حسين کاکويي، محمد حاج آقازاده, "تعيين شاخص هاي سم شناسي کربن نانو تيوب و کريزوتايل بر اساس سميت سلولي در سلول هاي اپيتليال ريه انسان به صورت اينويترو، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي، دوره 10، شماره 4، ص 33-44، 1391".

10-محمد حاج آقازاده، حسين کاکويي، رحمت ستوده قره باغ، شهر آرا افشار، فريده گل بابايي، امير معتمد داشلي برون، حامد حسني, "اکسيداسيون فوتوکاتاليستي متيل اتيل کتون در راکتور بستر سيال ، بهداشت و ايمني کار، شماره 3، بهار 1391".

11-هدي رحيمي فرد ، حميدرضا حيدري ، ياسر تبرايي ، محمد حاج آقازاده ، حسين مرادي ، دانيال عمراني ، علي رضا دري ، محمد جواد كاظم آبادي , "تعيين شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و عوامل موثر بر آن در بين كارگران كارگاه هاي تهيه مبل خام به روش ارزيابي سريع كل بدن (REBA)، تحقيقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره 6، 1390، ص 916".

12-محمد حاج آقازاده، جبرئيل نسل سراجي، جواد عدل ، مصطفي حسيني, "ارزيابي ارگونوميك ريسك فاكتورهاي اختلالات اسكلتي- عضلاني در كارگران ساختمان سازي با روش PATH، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي، دوره 6،شماره1،37-45، بهار1387".

13-جبرئيل نسل سراجي، محمد حاج آقازاده ، جواد عدل ، مصطفي حسيني, "مطالعه اختلالات اسكلتي- عضلاني در كارگران صنعت ساختمان سازي، مجله بهداشت كار ايران، دوره4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1386".

14-Mohammad Javad Zare Sakhvidi, Mohammad Hajaghazadeh, Mehrdad Mostaghaci, Amir houshang Mehrparvar, Fariba Zare Sakhvidi & Elham Naghshineh, "Applicability of the comet assay in evaluation of DNA damage in healthcare providers’ working with antineoplastic drugs: a systematic review and meta-analysis, International Journal of Occupational and Environmental Health, Volume 22, Issue 1, 2016".

15-Mohammad Javad Zare Sakhvidi, Javad Biabani Ardekani, Ali Firoozichahak, Javad Zavarreza, Mohammad Hajaghazade, Mehrdad Mostaghaci, Amirhooshang Mehrparvar, and Abolfazl Barkhordar, "Exhaled breath malondialdehyde, spirometric results and dust exposure assessment in ceramics production workers, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 201528(1):81 – 89".

16-M. Hajaghazadeh, V. Vaiano, D. Sannino, H. Kakooei, R. Sotudeh-Gharebagh, "Influence of Operating Parameters on Gas-Phase Photo-Catalytic Oxidation of MEK in an LED-Fluidized Bed Reactor Korean journal of chemical engineering, April 2015, Volume 32, Issue 4, pp 636-642".

17-Mohammad Rafiee, Alireza Mesdaghinia, Homa Hajjaran, Mohammad Hajaghazadeh, Abolfazl Miyahipour and Mahsa Jahangiri-rad,, "The Efficacy of Residual Chlorine Content on the Control of Legionella Spp. In Hospital Water Systems, Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.5, May 2014, pp.637-644".

18-Mohammad Rafiee, Mahsa Jahangiri-rad, Homa Hajjaran, Alireza Mesdaghinia and Mohammad Hajaghazadeh, "Detection and Identification of Legionella Species in Hospital Water Supplies through Polymerase Chain Reaction (16s rRNA), Journal of Environmental Health Science and Engineering 2014,12:83".

19-Hamid Asadi, Rahmat Sotudeh-Gharebagh, Amir Motamed Dashliborun, Hossein Kakooei, Mohammad Hajaghazadeh, "Sequential-Based Process Modeling of VOCs Photodegradation in Fluidized Beds, The Canadian Journal of Chemical Engineering, VOLUME 92, NOVEMBER 2014".

20-Yousef Mohammadian, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Ali Akbar Saboor Yaraghi, Hossein Kakooei and Mohammad Hajaghazadeh, "Cytotoxicity of single-walled carbon nanotubes, multi-walled carbon nanotubes, and chrysotile to human lung epithelial cells, Toxicological & Environmental Chemistry, Volume 95, Issue 6, 2013".

21-Mohammad Hajaghazadeh, Vincenzo Vaiano, Diana Sannino, Hossein Kakooei, Rahmat Sotudeh-Gharebagh, Paolo Ciambelli, "Heterogeneous photocatalytic oxidation of methyl ethyl ketone underUV-A light in an LED-fluidized bed reactor, Catalysis Today 230 (2014) 79–84".

22-Mohammad HajaghazadehHossein Kakooei Amir Motamed DashliborunRahmat Sotudeh-GharebaghFarideh GolbabaieAbbas Rahimi ForoushaniShahrara Afshar, "Photocatalytic degradation of methyl ethyl ketone in a fluidized bed reactor: a factorial design analysis ,Fresenius Environmental Bulletin Volume 22 – No 6. 201".

23-Amir Motamed Dashliborun, Rahmat Sotudeh-Gharebagh, Mohammad Hajaghazadeh, Hossein Kakooei and Shahrara Afshar, "Modeling of the photocatalytic degradation of methyl ethyl ketone in a fluidized bed reactor of nano-TiO2/γ-Al2O3 particles, Chemical Engineering Journal Volume 226, 15 June 2013, Pages 59–67".

24-Mohammad Hajaghazadeh, Hossein Kakooei, Amir Motamed Dashliborun, Rahmat Sotudeh-Gharebagh, Farideh Golbabaie1, Shahrara Afshar and Abbas Rahimi Foroushani, "Photocatalytic Degradation of Methyl ethyl ketone by Nano TiO2 in a Fluidized Bed Reactor, Fresenius Environmental Bulletin Volume 22 – No 2. 2013 ".

25-Mehdi Zare, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Parvin Mehdipur, Mohammad Shekari, Mohammad Hajaghazadeh, Ali Shahriary, Masume Abedinejad, "Urinary 1-hydroxypyrene as a biomarker of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in Iranian carbon anode plant workers, Int J Env Health Eng 2012, Volume 1, Issue 5".

26-Mohammad Hajaghazadeh, Yosef Mohammadian, Mohammad Normohammadi, Mehdi Zare, "An ergonomic study in building demolition: Assessment of musculoskeletal disorders risk factors by PATH method, Int J Env Health Eng 2012, Volume 1, Issue 5".
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-محمد حاج آقازاده، شعله جعفري, "مطالعه تناسب صندلي هاي مورد استفاده در دانشکده بهداشت و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه با ابعاد بدني دانشجويان دختر در سال 1392، نخستين همايش دوسالانه ارگونومي ايران، همدان 1393".

2-محمد حاج آقازاده، حسين کاکويي، رحمت ستوده قره باغ، فريده گل بابايي, "اکسيداسيون فوتوکاتاليستي متيل اتيل کتون در جريان هوا در يک راکتر بستر سيال با پايه دي اکسيد تيتانيوم، بيست و دومين سمينار شيمي آلي ايران، ، تبريز، 1393".

3-امير معتمد داشلي برون، رحمت ستوده قره باغ، محمد حاج آقازاده، حسين کاکويي، شهر آرا افشار, "اکسيداسيون فتونانوکاتاليستي آلاينده هاي آلي فرار در راکتور بستر سيال، چهاردهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران، مهر 1391، تهران".

4-محمد حاج آقازاده، حسين کاکويي، رحمت ستوده قره باغ, "استفاده از اكسيداسيون فوتوكاتاليستي براي پالايش تركيبات آلي فرار،هفتمين همايش سراسري بهداشت حرفه اي، قزوين، 1390".

5-ابوالفضل قهرماني، محمد حاج آقازاده, "آيا پياده سازي برنامه هاي ايمني در سازمان ها ميزان بهره وري را افزايش مي دهد؟ اولين همايش كشوري بهداشت و ايمني كار و ششمين همايش بهداشت حرفه اي، 1388، تهران".

6-ابوالفضل قهرماني، محمد حاج آقازاده, "مديريت دانش بهداشت حرفه اي، اولين همايش كشوري بهداشت و ايمني كار و ششمين همايش بهداشت حرفه اي، 1388، تهران".

7-Mohammad hajaghazadeh, Nasl Saraji J., Hosseini M., "Ergonomics assessment of muskuloskeletal disorders risk factors in buiding construction workers by PATH method, XIX World Congress on Safety and health at Work, September 11- 15, 2011, Istanbul, Turky".

8-Mohammad hajaghazadeh, Nasl Saraji J., Hosseini M., "Ergonomics assessment of muskuloskeletal disorders risk factors in buiding construction workers by PATH method, XIX World Congress on Safety and health at Work, September 11- 15, 2011, Istanbul, Turky".

9-Diana Sannino, Vincenzo Vaiano, Mohammad Hajaghazadeh, Hossein Kakooei, Rahmat Sotudeh-Gharebagh, P. Ciambelli , "HETEROGENEOUS PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF METHYL ETHYL KETONE UNDER UV-A LIGHT IN AN LED-FLUIDIZED BED REACTOR. In: 4th International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP4) Prague 23rd-27th, June 2013 Prague Josef krysa Pag.252-252 ISBN:978-80-7080-854-2, ID:4025867".
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تحت عنوان, "مطالعه ابعاد آنتروپومتريکي پا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه".

2-مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تحت عنوان, "مطالعه حمايت اجتماعی ادارک شده و عوامل مرتبط با آن در پرسنل یکی از کارخانه های سیمان شهرستان ارومیه در سال 1393".
دروس تدریس شده (11)

1- "آنتروپومتری (ارشد ارگونومی)".

2- "ارگونومی محیطی (ارشد ارگونومی)".

3- "روش تحقیق (ارشد ارگونومی)".

4- "زبان تخصصی (ارشد ارگونومی)".

5- "کلیات ارگونومی (ارشد ارگونومی)".

6- "زبان تخصصی بهداشت حرفه ای".

7- "طراحی تهویه صنعتی".

8- "مبانی کنترل آلودگی هوا".

9- "تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا".

10- "مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا".

11- "دینامیک گازها و آئرسول ها".
کتاب های چاپ شده (2)

1-مولف کتاب : ک. سی. پارسون ، مترجم : فریده گلبابایی - حمیدرضا حیدری - محمد حاج آقازاده، مهدی زارع، فرهاد فروهر مجد, "محيط هاي حرارتي و انسان (جلد اول)، ، انتشارات دانشگاه تهران".

2-محمد حاج آقازاده، فریبرز امیدی و مهدی اصغری , "ارگونومی در صنعت ساخت و ساز، انتشارات فن آوران، 1391".