زهرا زارع فضل الهی
 • نام و نام خانوادگی
  • زهرا زارع فضل الهی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 • ایمیل
  • zahrazare@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

سوابق تحصيلي :

 

              مقطع                                   رشته تحصيلي                     زمان تحصيل                   محل تحصيل

    كارشناسی (ناپيوسته)                 مدارک پزشکی                          1373        دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران

    كارشناسي ارشد                   آموزش مدارک پزشکی                    1382        دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران

سوابق اجرايي:

مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت

مسئول EDOدانشکده پیراپزشکی

دبیر کمیته رشدوبالندگی دانشگاه در سال 88-89

 

سوابق آموزشي:

      عضوهبات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت از سال1382وتدریس واحدهای درسی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته:

مدیریت اطلاعات سلامت 1

مدیریت اطلاعات سلامت 2

اصطلاحات پزشکی

سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریهاواقدامات پزشکی1

سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریهاواقدامات پزشکی2

کیفیت داده ها وسیستم های اطلاعات سلامت

سیستم های طبقه بندی تخصصی

کدگذاری مرگ ومیر

فناوری اطلاعات در اتاق عمل

کارآموزی درعرصه بیمارستان

 

 

 

سوابق پژوهشي :

عضو کمیته پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات بين المللي و علمي &ndash پژوهشی :

وضعیت تکمیل اوراق اختصاصی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاهی ارومیه (1382)

بررسی مشخصات دموگرافیک مسمومیت در بیماران بستری بیمارستان های دانشگاهی ارومیه

بررسی علل مراجعات مجدد بیماران جراحی شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1383

مطالعۀ تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان ،مالزی وایران

بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت اطفال بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1385-1381

پروندۀ الکترونیک سلامت،ارزیابی آمادگی نیروی انسانی

میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده های پزشکی بیماران بستری باتشخیص شکستگی بیمارستان مطهری ارومیه

بررسي اپيدميولوژيكي مسموميت بيماران بزرگسال  بستري شده در بيمارستان طالقاني شهرستان اروميه 1386-1383

ارزیابی پیاده سازیHIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه

میزان استفاده دستیاران تخصص بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از فناوری اطلاعات

مزایا ومشکلات ناشی از اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نسبت به ایمنی بیمار

دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیر گذار برارزشیابی اساتید

بررسی عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بررسی ومقایسه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پز شکی ارومیه جهت اجرای سیستم آسیب شناسی ازراه دور 1392

 

 

مقالات ارائه شده در همايش هاي تخصصي بين المللي و داخلي :

 -  بررسی وضعیت تکمیل اوراق پرونده های پزشکی بیماران بستری بیمارستانهای آموزشی درمانی ارومیه-1382

- بررسی فاکتورهای دموگرافیک وعلل مسمومیت اطفال بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه 85-1381

-  بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت بیماران بزرگسال بستری شده در بیمارستان طالقانی شهرستان ارومیه85-1381

- بررسی مشخصات دموگرافیکی بیماران بستری شده به علت مسمومیت در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 84-1381

- ارزیابی پیاده سازیHIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه

- عوامل موثر بر موفقیت توسعه فناوری اطلاعات سلامت استفاده از فناوری اطلاعات توسط رزیدنتهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

- بررسی نگرش کارکنان بخش کوثر ودرمانگاههای شهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در ارتباط با  ایمنی بیمار

- شیوه های تدریس اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

- دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار برارزشیابی اساتید

- شیوه های آموزش مهارتهای ارتباطی در آموزش پزشکی

- مزایا ومشکلات ناشی از اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

- جایگاه انگور در قرآن وتاثیر آن در سلامتی بدن

- برخی عوامل موثر در تامین سلامت روانی از دیدگاه قرآن

- روانشناختی غیبت ازدیدگاه قرآن

- کاربرد تلفن همراه هوشمند در آموزش پزشکی: یک بررسی نظامند

- بررسی عملکرد اساتید مشاور وراهنما دانشجویان علوم پزشکی ارومیه

- انگیزه وپیشرفت تحصیلی دانشجویان پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

- بررسی عوامل موثر بربروز سندروم پیش از قاعدگی

- بهره کشی خانوادگی وخشونت علیه زنان وپیامدهای ناشی از آن

- روان درمانی یک روش درمانی سخت اماموثر برای درمان اختلا های روانی وهیجانی زنان

- بررسی عوامل موثر بربروز بی اشتهایی وپرخوری عصبی در زنان

- میزان رضایت کاربران با سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکزآموزشی درمانی ارومیه در سال92

- ارزیابی پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان سیدالشهدائ ارومیه

- کاربست دستیار دیجیتال شخصی وشبیه سازی در آموزش پرستاری

- آموزش الکترونیکی نیاز امروز جامعه

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زهرا زارع فضل الهی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 
        بیوگرافی کوتاه

سوابق تحصيلي :

 

              مقطع                                   رشته تحصيلي                     زمان تحصيل                   محل تحصيل

    كارشناسی (ناپيوسته)                 مدارک پزشکی                          1373        دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران

    كارشناسي ارشد                   آموزش مدارک پزشکی                    1382        دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران

سوابق اجرايي:

مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت

مسئول EDOدانشکده پیراپزشکی

دبیر کمیته رشدوبالندگی دانشگاه در سال 88-89

 

سوابق آموزشي:

      عضوهبات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت از سال1382وتدریس واحدهای درسی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته:

مدیریت اطلاعات سلامت 1

مدیریت اطلاعات سلامت 2

اصطلاحات پزشکی

سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریهاواقدامات پزشکی1

سیستم های طبقه بندی بین المللی بیماریهاواقدامات پزشکی2

کیفیت داده ها وسیستم های اطلاعات سلامت

سیستم های طبقه بندی تخصصی

کدگذاری مرگ ومیر

فناوری اطلاعات در اتاق عمل

کارآموزی درعرصه بیمارستان

 

 

 

سوابق پژوهشي :

عضو کمیته پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات بين المللي و علمي &ndash پژوهشی :

وضعیت تکمیل اوراق اختصاصی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاهی ارومیه (1382)

بررسی مشخصات دموگرافیک مسمومیت در بیماران بستری بیمارستان های دانشگاهی ارومیه

بررسی علل مراجعات مجدد بیماران جراحی شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1383

مطالعۀ تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان ،مالزی وایران

بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت اطفال بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1385-1381

پروندۀ الکترونیک سلامت،ارزیابی آمادگی نیروی انسانی

میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده های پزشکی بیماران بستری باتشخیص شکستگی بیمارستان مطهری ارومیه

بررسي اپيدميولوژيكي مسموميت بيماران بزرگسال  بستري شده در بيمارستان طالقاني شهرستان اروميه 1386-1383

ارزیابی پیاده سازیHIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه

میزان استفاده دستیاران تخصص بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از فناوری اطلاعات

مزایا ومشکلات ناشی از اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نسبت به ایمنی بیمار

دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیر گذار برارزشیابی اساتید

بررسی عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بررسی ومقایسه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پز شکی ارومیه جهت اجرای سیستم آسیب شناسی ازراه دور 1392

 

 

مقالات ارائه شده در همايش هاي تخصصي بين المللي و داخلي :

 -  بررسی وضعیت تکمیل اوراق پرونده های پزشکی بیماران بستری بیمارستانهای آموزشی درمانی ارومیه-1382

- بررسی فاکتورهای دموگرافیک وعلل مسمومیت اطفال بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه 85-1381

-  بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت بیماران بزرگسال بستری شده در بیمارستان طالقانی شهرستان ارومیه85-1381

- بررسی مشخصات دموگرافیکی بیماران بستری شده به علت مسمومیت در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 84-1381

- ارزیابی پیاده سازیHIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه

- عوامل موثر بر موفقیت توسعه فناوری اطلاعات سلامت استفاده از فناوری اطلاعات توسط رزیدنتهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

- بررسی نگرش کارکنان بخش کوثر ودرمانگاههای شهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در ارتباط با  ایمنی بیمار

- شیوه های تدریس اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

- دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار برارزشیابی اساتید

- شیوه های آموزش مهارتهای ارتباطی در آموزش پزشکی

- مزایا ومشکلات ناشی از اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

- جایگاه انگور در قرآن وتاثیر آن در سلامتی بدن

- برخی عوامل موثر در تامین سلامت روانی از دیدگاه قرآن

- روانشناختی غیبت ازدیدگاه قرآن

- کاربرد تلفن همراه هوشمند در آموزش پزشکی: یک بررسی نظامند

- بررسی عملکرد اساتید مشاور وراهنما دانشجویان علوم پزشکی ارومیه

- انگیزه وپیشرفت تحصیلی دانشجویان پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

- بررسی عوامل موثر بربروز سندروم پیش از قاعدگی

- بهره کشی خانوادگی وخشونت علیه زنان وپیامدهای ناشی از آن

- روان درمانی یک روش درمانی سخت اماموثر برای درمان اختلا های روانی وهیجانی زنان

- بررسی عوامل موثر بربروز بی اشتهایی وپرخوری عصبی در زنان

- میزان رضایت کاربران با سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکزآموزشی درمانی ارومیه در سال92

- ارزیابی پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان سیدالشهدائ ارومیه

- کاربست دستیار دیجیتال شخصی وشبیه سازی در آموزش پرستاری

- آموزش الکترونیکی نیاز امروز جامعه

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی