غلامرضا اسم حسینی
 • نام و نام خانوادگی
  • غلامرضا اسم حسینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری ph.D
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
  • esmhoseini.gh@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

نام ونام خانوادگی            غلامرضا اسم حسینی          

مدرک تحصیلی               دکتری تخصصی ( P.h.D)

 درجه علمی                    استادیار  

بخش مربوطه                  گروه معارف اسلامی

ایمیل                            gh.esmhoseini@gmail.com

آدرس سایت                   http://faculty.umsu.ac.ir

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (12)
مقالات (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (16)
کتاب های چاپ شده (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)
سوابق کاری و اجرایی (26)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • غلامرضا اسم حسینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری ph.D
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
        بیوگرافی کوتاه

نام ونام خانوادگی            غلامرضا اسم حسینی          

مدرک تحصیلی               دکتری تخصصی ( P.h.D)

 درجه علمی                    استادیار  

بخش مربوطه                  گروه معارف اسلامی

ایمیل                            gh.esmhoseini@gmail.com

آدرس سایت                   http://faculty.umsu.ac.ir

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (12)

1-دکتری تخصصی (P.h.D) رشته مدّرسی معارف اسلامی (گرایش علوم سیاسی انقلاب اسلامی).

2-دوره آموزشی « شبهه شناسی قرآن کریم » معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، سال 1390.

3-دوره آموزشی «ارائه دروس معارف به شیوه نیاز محور » معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، سال 1393.

4-دوره آموزشی« تمهیدات لازم جهت مقابله با ترفندهای جاسوسی» اداره اطلاعات استان، سال 1393.

5-دوره آموزشی« سبک زندگی اسلامی ویژه مسؤلین نهاد » معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، سال1392.

6-دوره آموزشی« تربیت مشاور ویژه مسؤلین نهاد » معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، سال 1391.

7-دوره آموزشی « راهنمائی و مشاوره ویژه مسؤلین نهاد » معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، سال 1382.

8-دوره آموزشی « بررسی شبهات وهابیت » معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، سال1383.

9-دوره windows ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال 1381.

10-دوره آموزشی مداوم جهاد دانشگاهی، پژوهشکده رویان، سال 1383.

11-دوره تکمیلی روانشناسی مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز با همکاری نظام روانشناسی ایران.

12-The advance course of English languag دانشگاه باقرالعلوم قم- دفتر تبلیغات اسلامی .
مقالات (9)

1-ارتباط بین سلامت معنوی و افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مجله پزشکی ارومیه 1395.

2-« تحول گرائی عرفان و سیاست در حکمت متعالیه » مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، قم 1387.

3-« نظام بهداشت و سلامت در اسلام » مجله قرآن و علم، قم 1388 .

4-« نقش محوری انسان کامل در توسعه سیاسی متعالیه در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) » مجله پژوهش نامه انقلاب اسلامی، همدان 1390.

5-الگوهای توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره) » مجله مطالعات انقلاب اسلامی، تابستان 1391 .

6-وضعیت استانداردهای اخلاق حرفه ای اعضاء هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری » مجله راهبردهای آموزشی در علوم پزشکی، تهران 1393.

7-« ارتباط بین سلامت معنوی و اضطراب و افسردگی در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان سیدالشهداء دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مجله پزشکی ارومیه 1393.

8-Spiritual health , Depression and anxiety relationship in acute myocardial infarction in hospitals in URMIA Iran.

9-« اصول و موازین اخلاق پزشکی و میزان سازگاری آن با مبانی اخلاق اسلامی » مجله پزشکی ارومیه، ارومیه 1385.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-ملاقات آزاد و پیامدار آن« بصورت پوستر ».

2-« بهداشت و آراستگی پوست، مو و ناخن از منظر قرآن و روایات» ارومیه، همایش ملی قرآن پژوهشی و طب 1391 .

3-تحول گرائی عرفان وسیاست در حکمت متعالیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، همایش متعالیه از منظر حکمت متعالیه، قم سال 1387 .

4-« روزه و سلامتی با رویکرد اثرات درمانی روزه » همایش سراسری آموزه های دینی و سلامت جسم، سمنان سال 1384 .

5-« روش های تربیت اخلاقی در صحیفه سجادیه » کنگره صحیفه سجادیه، شیراز سال 1378.

6-« راههای تقویت هویت ملی و دینی » همایش سراسری « بیم و امید دانشجویی »، تبریز سال 1384.

7-« بررسی عوامل پیشگیری از چاقی در سبک زندگی اسلامی » کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک، ارومیه سال 1394 .

8-« ارتباط مؤثر با بیمار با تأکید بر آموزه های دین مبین اسلام » همایش ملی ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری»، ارومیه 1393.

9-« راههای ایجاد و گسترش معنویت در زندگی » کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان، ارومیه 1392.

10-« راههای پیشگیری از چاقی در آموزه های اسلامی » کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک، ارومیه 1394 .

11-« بررسی تطبیقی مبانی معرفتی حقوق زن از دیدگاه اسلام و فمنیسم » کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان، ارومیه 1392.

12-“ The role of Islamic thoughts in socialization of nursing” international congress of nursing URMIA 2017 .
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-1- انجام طرح تحقیقاتی «نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به نماز و اقامه نماز جماعت در دانشگاه »، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1382.
دروس تدریس شده (16)

1- "تدریس« اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1391".

2- "تدریس« مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه » دوره مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1386".

3- "تدریس « پیشگیری از خشونت علیه زنان » کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1383".

4- "تدریس « نشست علمی ارتقاء سلامت با آموزش حقوق خانواده » کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1384".

5- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد 1392".

6- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه آزاد اسلامی خوی 1392".

7- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393".

8- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه پیام نور ارومیه 1392".

9- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه فرهنگیان ارومیه 1392".

10- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه ارومیه 1391".

11- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه صنعتی ارومیه 1393".

12- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » دوره ضیافت استادان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، (شش دوره) 1396-1392".

13- "تدریس « اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی » (سطح دو) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، (دو دوره) 1396-1395 ".

14- "تدریس چندین دوره آموزشی مداوم در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ".

15- "تدریس چندین دوره آموزشی قداست زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1395".

16- "تدریس کارگاه روش تحقیق، حوزه علمیه خواهران سطح 3، 1391".
کتاب های چاپ شده (3)

1-فوائد پزشکی نماز، انتشارات شاهد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390، چاپ اول.

2-اصول و مبانی تغذیه و دانستنی های پزشکی و بهداشتی آن در آموزه های دین مبین اسلام – در حال تدوین.

3-نظریه توسعه سیاسی امام خمینی (ره)- در شرف اتمام.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)

1-استاد نمونه گروههای معارف اسلامی کشور، تهران 1386.

2-مدیر نمونه « مدیریت شورای گروه های معارف اسلامی منطقه 5 دانشگاههای دولتی ،قم سال 1387».

3-مسؤل نمونه « طرح نگین هستی » به مناسبت فراخوان ملی مقاله سال پیامبر اعظم، قم سال 1385.

4-برگزیده دومین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور، تهران 1385.

5-برگزار کننده نمونه « اولین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه »، مشهد 1382.

6-مدس نمونه طراحی و برگزارکننده گفتمان های دینی در جهت پاسخگویی به شبهات فکری نسل جوان (مهارت های گفتمانی)، ارومیه سازمان تبلیغات 1389 .

7-ارزیاب و استاد نمونه از جانب « مرکز تخصصی علوم قرآن » ارومیه سال 1393.
سوابق کاری و اجرایی (26)

1-معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه 1376-1374 .

2-معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1384-1376.

3-مسؤل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1396-1384.

4-رئیس دفاتر نهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان آذربایجان غربی 1396-1385.

5-مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سه دوره آموزشی.

6-مدیر شورای گروههای معارف اسلامی منطقه 5 دانشگاههای دولتی کشور 1387-1385.

7-معاون پژوهشی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393.

8-رئیس کمیته معارف دانشگاههای استان آذربایجان غربی 1396.

9-عضو شورای پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان 1388.

10-عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری 1382.

11-عضو اصلی شورای روحانیت شهرستان ارومیه 1396-1394.

12-عضو اصلی شورای فرهنگ عمومی استان 1396-1385.

13-عضو اصلی کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای توسعه و امنیت پایدار استان 1396-1393-1391.

14-عضو اصلی شورای هماهنگی تبلیغات استان 1396-1385.

15-عضو اصلی شورای شئونات .

16-عضو اصلی شورای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1385.

17-عضویت در چندین کمیته علمی، همایش ها، و کنگره های کشوری و دانشگاهی .

18-عضو اصلی هیأت تجدید نظر انتظامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1393.

19-عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال 1380.

20-عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال1380.

21-عضو شورای سیاستگذاری نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال1380.

22-عضو شورای مربوط به خوابگاههای متأهلین، سال 1383.

23-نماینده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور در هیأت امناء استان آذربایجان غربی، سال 1391.

24-عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال 1384.

25-عضو شورای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال 1388.

26-عضو اصلی کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ماده یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سال 1391.