دکتر ایرج محبّی
 • نام و نام خانوادگی
  • ایرج محبی
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص طب کار
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت حرفه ای
 • ایمیل
  • mohebbi_iraj@yahoo.co.uk

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایرج محبی
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص طب کار
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت حرفه ای
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (21)

1-AGHAZADEH JAVAD, MAHMOUD GHADERI, MAHMOOD–REZA AZGHANI, HAMID–REZA KHALKHALI, TEIMOUR ALLAHYARI, and IRAJ MOHEBBI(Corresponding Author), "ANTI-FATIGUE MATS, LOW BACK PAIN, AND ELECTROMYOGRAPHY: AN INTERVENTIONAL STUDY", International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2015, 28(2).

2-Mohebbi Iraj, "A research report", INHALATION TOXICOLOGY, 2007, 19(10):913-913.

3-Mohebbi, Iraj, Maghsoud Matinkhah, Farnaz Nabizadeh, Afshin Blouri, Ali Saba, Amin Shirazi, "The Metabolic Syndrome and its Association with Over Time Driving in Iranian Professional Bus Drivers", International Journal of Occupational Hygiene, 2010, 2(1): 37-41.

4-Mohebbi, Iraj, Isa Abdi Rad, Morteza Bagheri, "Interleukin-18, interleukin-8, and CXCR2 and the risk of silicosis", Toxicology and industrial health, 2013, 29(9):830-837.

5-Jamshid Khoubi, Siamak Pourabdian, Iraj Mohebbi, Mina Tajvidi, Omid Zaroorian, Omid Giah,i, "Association between the high risk occupations and bladder cancer in Iran: a case-control study", International journal of occupational medicine and environmental health, 2013, 26(2):205-213.

6-Mohebbi Iraj, Naser Aslan-Abadi, Behzad Booshehri, Taher Zubeyri, Farrokh Ghavam, "Rapidly progressive silicosis", Tanaffos, 2007, 6(2):73-76.

7-Mohebbi Iraj, Aboulfath Lameei, Behzad Booshehri, Naser Aslanabadi, Reza Maasomi, Mohammadreza Dehghani, "Pericardial plaque: a unique complication of silicosis", Industrial health, 2011, 49(1):122-125.

8-Mohebbi, Iraj, Isa Abdi Rad, Morteza Bagheri, "Association of angiotensin-1-converting enzyme gene variations with silicosis predisposition", Inhalation toxicology, 2010, 22(13):1110-1115.

9-Abdi-RAD Isa, Iraj Mohebbi(Corressponding Author), Morteza Bagheri, "Molecular Evaluation of the IFN γ+ 874, TNF α-308, and IL-1Ra VNTR Sequences in Silicosis", Maedica, 2012, 7(1):20.

10-Mohebbi, Iraj, Kamran Shateri, Mirhosein Seyedmohammadzad, "The relationship between working schedule patterns and the markers of the metabolic syndrome: Comparison of shift workers with day workers", International journal of occupational medicine and environmental health, 2012, 25(4):383-391.

11-Mohebbi, Iraj, Taher Zubeyri, "Radiological progression and mortality among silica flour packers: a longitudinal study", Inhalation toxicology, 2007, 19(2):1011-1017.

12-Iraj Mohebbi, Isa Abdi Rad, "Secondary spontaneous pneumothorax in rapidly progressive forms of silicosis: characterization of pulmonary function measurements and clinical patterns", Toxicology and industrial health, 2007, 23(3):125-132.

13-Iraj Mohebbi, Ebrahim Hassani, Shaker Salarilak, Abdul Rahman Bahrami, "Do bullae and emphysema increase risk of pneumothorax in silicosis", J Occup Med Toxicol, 2007, 2(8).

14-Iraj Mohebbi, Soheil Saadat, Mohammadreza Aghassi, Mahsa Shekari, Maghsuod Matinkhah, Shadi Sehat, "Prevalence of metabolic syndrome in Iranian professional drivers: results from a population based study of 12,138 men", PloS one, 2012, 7(2):e31790.

15-محبی ایرج، بهزاد بوشهری, "تاثیر عوامل استرس زا در اقدام به خودکشی عمدی با مواد شیمیایی: مروری بر 400 مورد", مجله پزشکی ارومیه, 1385, 17(3).

16-محبی ایرج، علی اکبر شریفیان, "بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی", مجله پزشکی ارومیه, 1384, 16 (4).

17-پورعبدیان، سيامک، مسعود ريسمانچيان،ايرج محبی، عبداله برخورداری، احسان حبيبی و اکبر حسن زاده, "XML بررسی تاثير 1،6 هگزامتيلن دی ايزوسيا نات بر نتايج تست پيک فلومتری در کارگران کارگاه‌های رنگ کاری اتومبيل شهر اصفهان", مجله پزشکی ارومیه, 1389, دوره 21، شماره 1: 24-31.

18-پور عبدیان،سيامک، محسن جانقربانی، جمشيد خوبی، مينا تجويدی و ايرج محبی, "رابطه سرطان مثانه و مشاغل پرخطر در اصفهان و ارتباط آن با آمين‌های آروماتيک: يک مطالعه مورد - شاهدی", مجله پزشکی ارومیه, 1389, دوره 21، شماره 2: 224-234.

19-آقازاده، جواد، محمود قادری، محمود رضا آذغانی، حمید رضا خلخالی، تیمور الهیاری و ایرج محبی, "کفپوش ضد خستگی: یک راه حل ارگونومیک جهت کاهش کمر درد ناشی ار ایستادن طولانی مدت", مجله پزشکی ارومیه, 1392, دوره24، شماره 12: 942-955.

20-محبی،ایرج، محمد خالد رضایی, "بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سلیکوز در کارگران شاغل در کارگاههای سلیس کوبی ", فصلنامه سلامت کار ایران, 1385, دوره 3، شماره 3و4.

21-نبی لو،بهرام، ايرج محبي و حمدا... علي نژاد, "بهره وري تخت هاي بيمارستان: ارزيابي ضرورت تخت روزهاي بستري در بيمارستان هاي منتخب استان آذربايجان غربي", دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه, 1391, دوره دهم، شماره چهارم، پی در پی 39 ، مهر و آبان 1391 ، ص 571-565.