هاله آیت الهی
  • نام و نام خانوادگی
    • هاله آیت الهی
  • مدرک تحصیلی
    • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
    • استادیار
  • بخش مربوطه
    • گروه زنان زایمان
  • ایمیل
    • ayatollahi.h@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
  • نام و نام خانوادگی  : 
  • هاله آیت الهی
  • مدرک تحصیلی  : 
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی  : 
  • استادیار
  • بخش مربوطه  : 
  • گروه زنان زایمان
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی