شیوا روشن میلانی
 • نام و نام خانوادگی
  • شیوا روشن میلانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری PhD.MD
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • roshan.s@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شیوا روشن میلانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری PhD.MD
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
مقالات (24)

1- "نازيلا پورحسنعلي ، مريم پورحيدر ، فاطمه خردمند ، مرتضي متذکر ، شيوا روشن ميلاني * اثر محافظتی روي در جلوگیري از سمیت اتانول بر حیات سلول هاي سرتولی موشی در شرایط in vitro مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و پنجم، شماره دوازدهم، ص1091-1082، اسفند 1393 ".

2- "رامين احمدزاده، علی اصغر پیله وریان، شيوا روشن ميلاني، محمد حسن خادم انصاری، احسان صبوري بررسی تاثیر استرس بی حرکتی دوران بارداری بر روی رفتارهای صرعی فرزندان در موشهای صحرائی. مجله پزشکی ارومیه. دوره بیست و دوم، شماره اول . ص 9-1. فروردین و اردیبهشت 1390 ".

3- "مرتضي غلامي، احسان صبوري، شيوا روشن ميلاني، صمد زارع اثر تزريق مزمن مرفين در دوره نوزادي بر تشنج حاصل از پنتيلن تترازول در دوره قبل از بلوغ موش هاي صحرايي مجله پزشکي اروميه، دوره بيست و سوم، شماره سوم، ص 268- ٢٧٥. مرداد و شهريور .1391 ".

4- "سيد محمدرضا هاشم نيا، فاطمه خردمند، فرزانه نوري، شيوا روشن ميلاني مهار مسيرهاي سيگنالي فاكتورهاي رشد توسط داروي ايماتينيب مسيلات در سلولهاي لايديگ نرمال موشي مجله پزشکي اروميه، دوره بيست وچهارم، شماره نهم، ص 711- 718. اذر 1392 ".

5- "شیوا روشن میلانی، احسان صبوری* ، رامین احمد زاده، علی اصغر پیله وریان مواجهه موشهای صحرایی حامله با استرس شکارچی در دوران بارداری باعث تشدید تشنج القاء شده با پیلوکارپین در فرزندان آنها می شود. مجله فیزیولوژی فارماکولوژی. دوره 15.(شماره 2). ص 200-190.تابستان 1390 ".

6- "شیوا روشن میلانی، اسماعیل آقایی منور، فاطمه خردمند، احسان صبوری، پیمان میکائیلی، سیما مسعودی، مرتضی متذکر بررسی انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با وضعيت فردي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي اروميه. -دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره پنجم، آذر و دي 1390 ".

7- "Fatemeh Kheradmand, Seyyed Mohammad Reza Hashemnia, Nasim Valizadeh, Shiva Roshan-Milani* The Effects of Imatinib Mesylate on Cellular Viability, Platelet Derived GrowthFactor and Stem Cell Factor in Mouse Testicular Normal Leydig Cells J Reprod Infertil. 201617(2):82-87 ".

8- "Nazila Pourhassanali, Shiva Roshan-Milani*, Fatemeh Kheradmand, Morteza Motazakker, Morteza Bagheri, Ehsan Saboory (2016). Zinc attenuates ethanol-induced Sertoli cell toxicity and apoptosisthrough caspase-3 mediated pathways. Reproductive Toxicology. 2016 61: 97–103 ".

9- "Saboory E, Ebrahimi L, Roshan-Milani S*, Hashemi P (2015). Interaction of prenatal stress and morphine alters prolactin and seizure in rat pups. Physiology & Behavior.2015 149: 181–186 ".

10- "Gholami M, Saboory E, Roshan-Milani S (2014). Proconvulsant effects of tramadol and morphine on pentylenetetrazol-induced seizures in adult rats using different routes of administration. Epilepsy Behav. 2014 Jul36:90-6. ".

11- "Ebrahimi L, Saboory E, Roshan-Milani S, Hashemi P (2014). Effect of prenatal forced-swim stress and morphine co-administration on pentylentetrazol-induced epileptic behaviors in infant and prepubertal rats. Dev Psychobiol. 2014 Sep56(6):1179-86 ".

12- "Hashemi P, Ebrahimi L, Saboory E, Roshan-Milani S*(2013). Effect of Restraint Stress during Gestation on Pentylenetetrazol-Induced Epileptic Behaviors in Rat Offspring. Iran J Basic Med Sci. 2013 Sep16(9):979-84. ".

13- "Tavassoli E, Saboory E, Teshfam M, Rasmi Y, Roshan-Milani S, Ilkhanizadeh B, Hesari AK (2013). Effect of prenatal stress on density of NMDA receptors in rat brain.Int J Dev Neurosci. 2013 Dec31(8):790-5 ".

14- "Gholipoor P, Saboory E, Roshan-Milani S, Fereidoni J,(2013). Effect of hyperthermia on histamine blood level and convulsive behavior in infant rats. Epilepsy Behav. 2013 Nov29(2):269-74 ".

15- "Ehsan Saboory, Morteza Gholami, Samad Zare, Shiva Roshan-Milani (2012). The Long-Term Effects of Neonatal Morphine Administration on the Pentylenetetrazol Seizure Model in Rats: The Role of Hippocampal Cholinergic Receptors in Adulthood. Dev Psychobiol. 2014 Apr56(3):498-509 ".

16- "Gholami M , Saboory E, Zare S, Roshan-Milani S , Hajizadeh-Moghaddam A (2012). The effect of dorsal hippocampal administration of nicotinic and muscarinic cholinergic ligands on pentylenetetrazol-induced generalized seizures in rats. Epilepsy Behav. 2012 Oct25(2):244-9. ".

17- "Ehsan Saboory, Ramin Ahmadzadeh, Shiva Roshan-Milani (2011) Prenatal exposure to restraint or predator stresses attenuates field excitatory postsynaptic potentials in infant rats. Int J Dev Neurosci. 2011 Dec29(8):827-31. ".

18- "Ahmadzadeh R, Saboory E, Roshan-Milani S, Pilehvarian AA (2011) Predator and restraint stress during gestation facilitates pilocarpine-induced seizures in prepubertal rats. Dev Psychobiol. 2011 Dec53(8):806-12 ".

19- "Behnam Heshmatian, Shiva Roshan-Milani, Ehsan Saboory (2010) Prenatal Acute Stress Attenuated Epileptiform Activities in Neonate Mice. Yakhteh Medical Journal, 2010, Vol 12, No 1, 81-86 ".

20- "Jazani NH, Karimzad M, Mazloomi E, Sohrabpour M, Hassan ZM, Ghasemnejad H, Roshan-Milani S, Shahabi S. (2010) Evaluation of the adjuvant activity of naloxone, an opioid receptor antagonist, in combination with heat-killed Listeria monocytogenes vaccine. Microbes Infect. 2010 May12(5):382-8. ".

21- "Ehsan Saboory, Shiva Roshan-Milani, Behnam Heshmatian, Study the effect of prenatal predatory stress on neonatal seizures in rat. Epilepsia, 2010, 51(suppl.4) 2010. ".

22- "Roshan-Milani, S., Saboory, E. & Cobb, S.(2009) Modulation of glutamatergic transmission by nicotinic acetylcholine receptors activation. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. Vol 11, No 4, 221-228.l ".

23- "Peirouvi T, Salami S, Roshan-Milani S Effects of gonadotropin-releasing hormone agonist on oppoptosis of rat endometrial cells. Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol. 7, Suppl 1, 2009. ".

24-Roshan-Milani, S., Ferrigan, L., Khoshnood, M.J., Davies, C.H. & Cobb, S, "Regulation of epileptiform activity in hippocampus by nicotinic acetylcholine receptor activation", Epilepsy Res. , 2003 , Sep 56(1):51-65.