فرزاد زارعی
 • نام و نام خانوادگی
  • فرزاد زارعی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • مجتمع عالی سلامت بوکان
 • ایمیل
  • zareiefarzad@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (3)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی (8)
سوابق کاری و اجرایی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزاد زارعی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • مجتمع عالی سلامت بوکان
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی، ورودی مهر 90.

2-مقطع کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب، ورودی بهمن 85.
مقالات (10)

1-Masomeh Hemmati Maslakpak, Naser Parizad, Farzad Zareie*, "The Impact of Team-Based Learning on Nervous System Examination Knowledge of Nursing Students", Journal of Caring Sciences, 2015, 4(4), 331-339.

2-Esmail Maghsoudi, Masoomeh Hemmati Maslak Pak*, Farzad Zareie, Solaiman Pour Rashid, Akbar Sofiyani, Loghman Shahidi., "The Effect of Care Plan Application Based On Roy Adaptation Model on the Self-Efficacy in Elderly People in Urmia Nursing Homes", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2015, 6 (1) 793-799.

3-Khosro Qaderian, Omid Naseri , Masumeh Hemati Moslek Pak , Farzad Zareie *, "Evaluation of nursing students perception of using Team-based Learning (TBL) during teaching process", Life Science Journa, 2014, 11(9s).

4-Khadijeh Lak, Farzad Zareie , Hosein Habibzadeh*, Yousef Mohammadpour , Khadijeh Rahnemoon , Haleh Zare , Mohammad Zaviyeh, "A survey on the effect of educational software method of arrhythmias stimulator on the level of knowledge of electrocardiograms interpretation in nurses", Iran J Crit Care Nurs, 2013, 6(3):173-180.

5-داوود رسولي *، امين سهيلي، يوسف محمدپور، فرزاد زارعي، مرضيه ابراهيمی, "سبک هاي يادگيري ترجيحي دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1392", مجله دانشکده پزستاري و مامايي اروميه, 2015, 13 (1)؛ 89-84.

6-داود رسولی، فرزاد زارعی، زهرا صفایی، محمد اسماعیل حاجی نژاد، داریوش رخ افروز, "بررسی انتظارات دانشجویان پرستاری و مامایی از مربی و عوامل استرس زای درک شده در طی آموزش بالینی و تئوری سال 1392 ", فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, 2015, 6 (2)؛ 165-175.

7-فرزاد زارعي ٭، پريسا باقي، خسرو قادريان، شادي شمس، اميد ناصري, "مطالعه اي بر خودارزيابي دانشجويان از مهارت هاي مراقبت دارويي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اروميه", مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه, 2014, 12 (7)؛ 551-544.

8-فرزاد زارعی، سمیرا اروجلو، داود رسولی، امید ناصری، شادی شمس, "ضعف در دانش داروشناسی دانشجویان پرستاری؛ فراوانی، علل و راهکارها ", مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه, 2013, 11 (6)؛ 452-443.

9-رحیم بقایی *، فرزاد زارعی، داود رسولی، ناصر شیخی, "بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاري نسبت به کاربرد سیستم پاسخ مخاطب در فرآیند آموزش کلاسی", مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه, 2013, 11 (4)؛ 315-309.

10-سعید اسدنیا، فیروزه سپهریان آذر، سعید سعادتمند، هایده فیضی پور، فرزاد زارعی، میر رضا بنی هاشمی شیشوان, "بررسی اثر بخشی آموزش گروهی جرئت ورزی بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود کمرویی", مجله پزشکی ارومیه, 2013, 24 (9)؛ 673-681.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1-Farzad Zareie, Shadi Shams, Parisa Baghi , "The Survey on Existential Well-Being in Urmia Nursing and Midwifery Female Students", International congress on Women’s Health Promotion: Urmia-Iran, 2013.

2-Khadije Lak, Farzad Zareie, Khadije Rahnemoon, Mohammad Zavieh, "A Comparative Study of Conference method and Learning with Educational Software of Arrhythmia Simulator on ECG’Interpretation Knowledge and skills among Sayedalshohada Hospitals Nursing Staff, Urmia 2013", 1st International Cardiac Surgery Congress, 2013, 163.

3-Rahim Baghaei, Farzad Zareie , Davood Rasouli, Naser Sheykhi , "Evaluation of Nursing Students Perception toward the Use of Audience Response Systems (ARS) in the Classroom Teaching Process", 6th International Nursing Management Conference, Bodrum, Turkey, 2014, 72.

4-Shadi Shams, Farzad Zareie, Parisa Baghi, "The Survey on Spiritual health of Futures healthcare staff: Nursing and Midwifery Female Students", International congress on Women’s Health Promotion: Urmia-Iran , 2013.

5-اسماعیل مقصودی، فرزاد زارعی، سلیمان پوررشید، لقمان شهیدی، اکبر صوفیانی، مهری پیرانه, "بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل مدون تویل نوبت کاری بر کیفیت عملکرد پرستاران بخش های جنرال", همایش ملی ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه"، خوی, 1393.

6-اسماعیل مقصودی، معصومه همتی مسلک پاک، فرزاد زارعی، اکبر صوفیانی، شهریار سخایی، اکبر سروری, "بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر سلامت معنوی سالمندان خانه سالمندان", همایش ملی ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه"، خوی, 1393.

7-دکتر معصومه همتی مسلک پاک، فرزاد زارعی, "تأثیر یادگیری مبتنی بر گروه بر انجام معاینات سیستم عصبی", اولین سمینار سراسری یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پرشکی تهران, 1392, 22-23.

8-رحیم بقایی، فرزاد زارعی، پیمان میکائیلی, "مصرف خودسرانه دارو و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر ارومیه در سال 1391", چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر، زاهدان, 1392, 70.

9-فرزاد زارعی، فواد رحیمی، رحیم بقایی، شادی شمس، سمیرا اروجلو, "بررسی خطاهای اجرایی در فرایند دارو دادن توسط پرسنل پرستاری در بیمارستان های شهرستان مریوان در سال 1391", همایش ایمنی بیمار، ارومیه, 1391, 97.

10-فواد رحیمی، فرزاد زارعی، رحیم بقایی، امید ناصری, "بررسی میزان و نوع خطاهای دارویی صورت گگرفته توسط پرسنل پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1391", همایش ایمنی بیمار، ارومیه, 1391, 96.
دروس تدریس شده (3)

1-فرزاد زارعی:, "دروس پرستاری داخلی جراحی (1) و (2) و (3) و (4)؛ مباحث آب و الکترولیت ها، سرطان، گوارش و آنورکتال، کلیه، کبد، اندوکرین، قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب، سیستم هماتولوژیکی", دانشکده پرستاری بوکان, 1392-1394.

2-فرزاد زارعی:, "کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان پرستاری", دانشکده پرستاری بوکان, 1392-1394.

3-فرزاد زارعی:, "کارآموزی دانشجویان فوریت پزشکی و پرستاری", دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 1391-1392.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (8)

1-فرزاد زارعی:, "مدرس کارگاه آموزشی شناخت و تشخیص دیس ریتمی های قلبی برای پرسنل پرستاری بخش های مرتبط با قلب", یمارستان آیت الله طالقانی ارومیه, 1392.

2-فرزاد زارعی:, "عضو استعدادهای درخشان و کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1392.

3-فرزاد زارعی:, "شرکت در کارگاه های آموزشی SPSS، Endnote و جستو در منابع پزشکی", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1390-1392.

4-فرزاد زارعی:, "عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1391.

5-فرزاد زارعی:, "شرکت در دومین المپیاد سراسری دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حیطه مدیریت در نظام سلامت", دانشگاه علوم پزشکی شیراز, 1389.

6-فرزاد زارعی:, "عضو استعدادهای درخشان و کسب رتبه دوم ورودی در مقطع کارشناسی", دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, 1389.

7-فرزاد زارعی:, "شرکت در نشست علمی عدالت در سلامت با تدریس دکتر لنکرانی", دانشگاه علوم پزشکی شیراز, 1389.

8-فرزاد زارعی:, "شرکت در همایش نشست هم اندیشی دانشجویان استعداد درخشان کشور با وزیر بهداشت", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1388.
سوابق کاری و اجرایی (2)

1-معاون آموزشی دانشکده پرستاری بوکان.

2-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.