اکبر صوفیانی
 • نام و نام خانوادگی
  • اکبر صوفیانی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • مجتمع عالی سلامت سلماس
 • ایمیل
  • Sofyani_a@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را در شهرستان خوی به اتمام رساندم و از سال 1372 تا 1376 در رشته کارشناسی پرستاری و از سال 1391 تا 1393 کارشناسی ارشد داخلی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تحصیل نمودم 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (11)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر صوفیانی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • مجتمع عالی سلامت سلماس
 
        بیوگرافی کوتاه

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را در شهرستان خوی به اتمام رساندم و از سال 1372 تا 1376 در رشته کارشناسی پرستاری و از سال 1391 تا 1393 کارشناسی ارشد داخلی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تحصیل نمودم 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی پرستاری 76- 1372دانشگاه عاوم پزشکی ارومیه .

2-کارشناسی ارشد داخلی جراحی 93- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1391.
مقالات (2)

1-Esmail Maghsoudi, Masoomeh Hemmati Maslak Pak, Ferzad Zareei, Solaiman Pour Rashid, Akbar Sofiyani, Loghman Shahidi,, "The Effect of Care Plan Application Based On Roy Adaptation Model on the Self-Efficacy in Elderly People in Urmia Nursing Homes", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2015, 6(1). ".

2-اکبر صوفیانی, "تاثیر بحث گروهی بر توانایی خودمدیریتی بیماران دیابتی نوع 2", مجله پرستاری مامایی دانشکده پرستاری ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-اسماعیل مقصودی ، معصومه همتی مسلک پاک ، فرزاد زارعی ، اکبر صوفیانی ، شهریار سخایی ، اکبر سروری ,, ""بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر سلامت معنوی سالمندان خانه های سالمندان", همایش ملی ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری شهرستان خوی, 1393. ".

2-اسماعیل مقصودی *، فرزاد زارعی ، سلیمان پوررشید ، لقمان شهیدی ، اکبر صوفیانی ، مهری پیرانه , , ""بررسی تأثیر اجرای دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاری بر کیفیت عملکرد پرستاران بخش های جنرال", همایش ملی ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری شهرستان خوی, 1393. Download".

3-اکبر صوفیانی، حسین حبیب زاده، شهریار سخایی، اسماعیل مقصودی، یعقوب امامی, "بررسی تاثیر بحث گروهی بر میزان تعامل بیماران دیابتی نوع 2".
دروس تدریس شده (11)

1-آمار حیاتی .

2-داخلی - جراحی 1 (مفاهیم پرستاری و بیماری و پرستاری صعب و العلاج).

3-داخلی جراحی 2 (بیماری و پرستاری گوارش و پوست).

4-داخلی - جراحی 3 (بیماری و پرستاری قلب).

5-داخلی - جراحی 4 (بیماری و پرستاری مغز اعصاب و ENT).

6-بهداشت مادران و نوزادان 1.

7-بهداشت جامعه 2و3.

8-بیماری و پرستاری کودکان .

9-پرستاری ویژه (ICU و CCU).

10-فوریت های پرستاری.

11-کارآموزی دروس داخلی-جراحی 1 و 2 و 3 و 4 و ویژه CCU.