شاهصنم غیبی
 • نام و نام خانوادگی
  • شاهصنم غیبی
 • مدرک تحصیلی
  • فوق تخصص گوارش کودکان
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماری های کودکان
 • ایمیل
  • drgheibi@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

دکتر شاهصنم غیبی متولد شهرستان مرند، تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در شهرستان خوی به پایان رساند و بلافاصله  در سال 1363 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد. در سال 1370 موفق به اخذ درجه دکترا شد و در سال 1372 در رشته تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته و در سال 1375 فارغ التحصیل شد.  از سال 1376 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول به کار شد. در سال 1383 در رشته فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد و در سال 1385 فارغ التحصیل شد و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول به کار می باشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (49)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده (5)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شاهصنم غیبی
 • مدرک تحصیلی
 • فوق تخصص گوارش کودکان
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماری های کودکان
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر شاهصنم غیبی متولد شهرستان مرند، تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در شهرستان خوی به پایان رساند و بلافاصله  در سال 1363 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد. در سال 1370 موفق به اخذ درجه دکترا شد و در سال 1372 در رشته تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته و در سال 1375 فارغ التحصیل شد.  از سال 1376 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول به کار شد. در سال 1383 در رشته فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد و در سال 1385 فارغ التحصیل شد و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول به کار می باشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- "ابتدایی: دبستان منیژه شهرستان خوی، سال 1351 تا 1356 2- راهنمایی: مدرسه راهنمایی فاطمیه شهرستان خوی، سال 1356 تا 1359 3- دبیرستان: دبیرستان شهید بهشتی شهرستان خوی، سال 1359 تا 1363 4- پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1363 تا 1370 5- دکترای تخصصی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1372 تا 1375 6- فوق تخصص گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1383 تا 1385".
مقالات (49)

1-Gheibi, S., Samsonov, A.P., Gheibi, Sh., Vazquez, A.B., Kashfi, K., "Regulation of carbohydrate metabolism by nitric oxide and hydrogen sulfide: Implications in diabetes", Biochemical Pharmacology, 2020 .

2-Abolfazl Abbaszadeh, Shahsanam Gheibi, Leila Zarei, Hadi Esmaeili Ghovatchin Ghaleh, "Investigation of Effects of Cynodon Dactylon Aqueous Extract on the Mice Model Ulcerative Colitis", Herbal Medicine Journal, 2018, 3(4): in Press.

3-شاهصنم غیبی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، نادر نظامدوست شادباد، سکینه یوسفوند، میلاد خمیس آبادی، علی رضا مقیمی، امیرحسین زمانی، معصومه بلندیان، بهمن منصوری مطلق, "بررسی اثرات ضدتکثیری عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز Laurencia caspica بومی سواحل دریای خزر بر سلولهای اریترولوسمی رده K562", مجله طب دریا , 1398, دوره 1، شماره 1، صفحات: 11-17.

4-Shahsanam Gheibia, Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghalehb, Bahman Mansori Motlaghb, Anahita Fathi Azarbayjanic, Leila zarei, "Therapeutic effects of curcumin and ursodexycholic acid on non-alcoholic fatty liver disease", Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.108938.

5-حمیده محدثی، شاهصنم غیبی، مرضیه ساعی، مریم نجارزاده، حمیدرضا خلخالی، میترا یگانه پور, "بررسی ارتباط شاخص‌های آنتروپومتریک با سطح خونی میزان ویتامین D، کلسیم، منیزیم،آلکالن فسفاتاز و پاراتیروئید هورمون در زنان سنین باروری", مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, آذر 1397.

6-Shahsanam Gheibi, Seyyed Rahim Hashemi, Mojtaba Karimipour, Bahman Mansouri Motlagh, Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh, "Synergistic effects of hydro extract of jujube fruit in combination with Mesalazine (orally) and Asacol (intra-colonic) administration in ameliorating animal model of ulcerative colitis", Journal of Coloproctology (j coloproctol (rio j), 2018, 38(4):275–282.

7-Shahsanam Gheibi, Davoud Vahabzadeh, Leila Zarei, Zahra Kouselou, Hojjat Naseri and Zahra Sahebazamani, "INAPPROPRIATE NUTRITIONAL INTAKES DURING RAMADAN IN OBESE WOMEN PATIENTS WITH FATTY LIVER PRECLUDE ITS BENEFICIAL EFFECT", International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2018, 9(11): 4820-4825.

8-شاهصنم غیبی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه*، بهمن منصوری مطلق, "اثرات عناب بر بهبود یافتههای بالینی و آزمایشگاهی بیماری ذخیره گلیکوژن نوع Ib، گزارش مورد و مرور متون", مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا , پاییز 1396, سال هفتم | شماره 3 .

9-دکتر شاهصنم غیبی ،دکتر اصغر توفیقی ، زهرا صمدیان ، دکتر یلدا صنیعی ، دکتر مژگان حاجی احمدي, "بررسی تغییرات شاخص هاي بافتی، سرمی کبد و سندروم متابولیک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی طی دوره ي 36 جلسه اي تمرین ورزشی ", پژوهش نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ , پاییز و زمستان 1396.

10-Morteza BAGHERI, Fatemeh BAHADORI, SHahsanam GHEIBI, Tahereh BEHROOZ LAK, Zahra SAHEBOZAMANI, Zahra KUSE-LU, Isa ABDI-RAD, "Vitamin D Receptor Gene Haplotype and Late-Onset Obesity in Iranian Azeri Turkish Women", MAEDICA – a Journal of Clinical Medicine , 2017, 12(2): 81-86.

11-Hashem Mahmoodzadeh, Amir Nasimfar2, Ebrahim Sadeghi Agayar Macooie, Ahad Gazavi, Javad Rasouli , Sanam Fakour, Mehran Noroozi , Shahsanam Gheibi, Amin Rezazadeh, *Ahmadali Nikibakhsh, "Study of Vitamin D Level in Children with Non-specific Musculoskeletal Pain ", International Journal of Pediatrics, 2017 , 5(3),39 4533-40. DOI: 10.22038/ijp.2016.20988.1756.

12-*Shahsanam Gheibi, Mohammad Vali Baluch, "Conservative Management of Duodenal Perforation with Toothpick in a 9- Year Old Girl a Case Report ", International Journal of Pediatrics, 2016, 4(10): 3609-13. DOI: 10.22038/ijp.2016.7509.

13-Hamid Reza Khalkhali, Shahsanam Gheibi, Rasool Gharaaghaji, *Alireza Didarloo, "Estimating Steatosis Prevalence in Overweight and Obese Children: Comparison of Bayesian Small Area and Direct Methods", International Journal of Pediatrics, 2016, 4(9):3391-97.

14-شاهصنم غیبی، یلدا صنیعی*، زهرا کوسه لو، زهرا صاحب الزمانی، لیلا زارعی، آمینه کوسه لو، حجت ناصری، تینا مومنی, "بررسی تأثیررژیم غذایی ماه مبارک رمضان بر روی کبد چرب و سندرم متابولیک در زنان دارای اضافه‎ وزن و چاق", مجله پزشکي اروميه, تیر 1395, دوره 27، شماره چهارم، ص 277-288.

15-ماندانا رفیعی، هادی کیانور، ربابه قرقره چی*، مرتضی بنیادی، امیرطاهر افتخارسادات، شاهصنم غیبی، مینا امامی پور, "ارزش تشخیصي HLA-DQ2و HLA-DQ8 در كودکان مبتلا به سلیاک", مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز, بهمن و اسفند 1394, دوره 37 - شماره 6 - صفحات 31-26.

16-شاهصنم غیبی، رسول قره آغاجیT سحر مصطفوی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه, "مقایسه دقت دو روش‌ تشخیصی سرولوژی و تست اوره آز سریع هلیکوباکترپیلوری در کودکان ", مجله پزشکی ارومیه, فروردین 1395, دوره 27 - شماره اول - صفحات 9-1.

17-Shahsanam Gheibi, Mehran Noroozi*, Sasan Hejazi, Mohammad Karamyyar, Hamidreza Farrokh-Eslamlou, "Severe Anemia and Helicobacter Pylori Infection in school age Children A case series ", Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology, 2016, 6(1), 64-69.

18-Shahsanam Gheibi, Ahmad Ali Nikibakhsh, Roghayyeh Goshaderou, "Evaluation the Response to Treatment of Vitamin D Deficiency in Iranian Overweight/obese Children", International Journal of Pediatr, 2016, 4(2): 1305-13.

19-Ahmad Ali Nikbakhsh, Hashem Mahmoodzadeh, Sasan Hejazi, Mehran Noroozi, Ebrahim Sadegy, Ahad Gazavy, Shahsanam Gheibi, Ezatalah Abasi, Nazanin Aminfarzanh, amir nasimfar, "Risk Factors of Acute Renal Cortical Lesions in Scintigraphy in Children with Urinary Tract Infection", Journal of Pediatric Nephrology, 2015, 3(4):143-148.

20-Shahsanam Gheibi, Ali Mahmoodzadeh,, "Delayed presentation of right-sided diaphragmatic hernia after mechanical ventilation in a newborn with hyaline membrane disease: a case report", Medical Journal of Islamic Academy of Sciences , 2001, 14(1) 21-24.

21-Rahim Mahmudloo, Shahsanam Gheibi*, Sona Nuri Vahed,, "Colocolic intussusception without lead point a case report and literature review", Iran Journal of pediatrics, 2008, 18(4) 373-376 .

22-Shahsanam Gheibi, Zahra Fakoor, Mohammad Karamyyar, Javad Khashabi, Behrooz Ilkhanizadeh, Farzin AsghariSana, Hashem Mahmoodzadeh, Amir Human Majlesi, "Coagulase Negative Staphylococcus the Most Common Cause of Neonatal Septicemia in Urmia, Iran", Iran Journal of pediatrics, 2008, 18(3) 237-243 .

23-Hashem Mahmoodzadeh, Ahmadali Nikibakhsh, Mohammad Karamyyar, Shahsanam Gheibi, Shima Gholizadeh, Hamidreza Hooshmand, "Idiopathic hypercalciuria in children with vesico ureteral reflux and recurrent urinary tract infection", Urology Journal, 2010, 7:95-8.

24-Shahsanam Gheibi, Rahim Mahmudloo, Ali Eishi Oskuie, Nasim Valizadeh, "Multiple gastrointestinal stromal tumors (GISTs) of stomach in a healthy 13 year-old girl ", International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell research (IJHOSCR), 2011, 5(4) 30-33.

25-Shahsanam Gheibi, Mohammad Hadi Imanieh, Mahmood Haghighat, Hossein Niknahad, Mohammad Sadegh Sayyafan, Farzaneh Moatamed, Mohammad Hussein Saneian, Hasan Karami, Mohammad Reza Esmaeili Dooki, "Comparison of the Low Dose Polyethylene Glycol with Lactulose and Magnesium Hydroxide in Constipated Children. A Multicentric Randomized Clinical trial", Life Science Journal, 2012, 9(4) 5344-5350.

26-Mohammad Karamyyar, Shahsanam Gheibi*(Corespanding), Mehran Noroozi, Ali Kord Valashabad, "Therapeutic effects of oral zinc supplementation in acute watery diarrhea with moderate dehydration: a double blind randomized clinical trial ", Iranian Journal of Medical sciences, 2013, 38 (2), 93-99 .

27-Rahim Mahmodlou, Shahsanam Gheibi (Corresponding), Arash Aghajani Nargesi, Razieh Mamoodzadeh, Mirataollah Salabati, "Symptomatic Cervical Thymic Cyst: A Case Report and Literature Review", Journal of comprehensive pediatrics, 2013, 3(4) 147-150 .

28-Shahsanam Gheibi, "Association between Celiac Disease and Intussusceptions in Children Two Case Reports and Literature Review", Pediatrics Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 2013, 16(4)269-272.

29-Soheila Rabiyeepoor, Shahsanam Gheibi, Saeideh Jafari, "To study the knowledge and attitude of postnatal mothers on neonatal jaundice in Motahari Hospital, Iran", Clinical Medicine Research, 2014, 3(1): 1-5 .

30-Rahim Mahmudloo, Ahmad Jamei Khosroshahi, Shahsanam Gheibi (Corresponding), "Successful Removal of a Rivet from the Heart of a Boy with Penetrating Cardiac Injury: A Case Report and Literature Review", International Journal of Pediatrics, 2014, 2(4-2) 11 1-4 .

31-Gheibi Sh, Farrokh-Eslamlou HR*, Noroozi M, Pakniyat A, "Refractory iron deficiency anemia and Helicobacter Pylori Infection in pediatrics: A review ", Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology , 2015, 5(1) 50-64.

32-Shahsanam Gheibi, Mojtaba Karimipour*, Razieh Mahmoodzadeh, Arash Aghajani Nargesi, Mirataollah Salabati, "Vitamin E Effects on Intestinal Damages in Burned Rats", Pharmaceutical sciences, 2013, 19(3), 83-90.

33-Ahmad Ali Nikibakhsh*, Hashem Mahmoodzadeh, Sasan Hejazi, Mehran Noroozi, Hojatollah Shfiei, Shahsanam Gheibi, Ahad Gazzavi, Ebrahim Sadegi, Negar Hosenzade, Ezatollah Abasi , "Evaluation of Quantitative Urinary C-Reactive Protein Levels in Children with Urinary Tract Infection", J Ped. Nephrology, 2013, 1(2):70-73.

34-لیلا زارعی، *شاهصنم غیبی، مجتبی کریمی پور, "تاثیر ویتامین E بر هیستوپاتولوژی ترمیم زخم حاصل از سوختگی تجربی در رت", مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 1394, 9(4) 49-54.

35-سیدمیثم ابطحی فروشانی، شاهصنم غیبی، *هادی اسمعیلی گورچین قلعه، بهمن منصوری, "اثرات سرخارگل بر دستگاه ایمنی: فرضیه تا واقعیت", مجله علوم پزشکی رازی, 1394, 22 (130 ) 8-15.

36-محمد رادور، زهرا فکور، علی آقایار ماکویی، شاهصنم غیبی، ابراهیم صادقی، یونس عظیمی, "مقایسه علایم بالینی با یافته های اکوکاردیوگرافی در تشخیص مجرای شریانی باز در نوزادان نارس", مجله پزشكي اروميه, 1393, 25(4) 268-274.

37-احمدعلی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، ساسان حجازی، مهران نوروزی، احد قضاوی، شاهصنم غیبی، ابراهیم صادقی، عزت اله عباسی، سلمان حقی, "مقایسه DRC و VCUG در تشخیص ریفلاکس ادراری مثانه به حالب تشخیص داده نشده در کودکان یا عفونت ادراری مکرر", مجله پزشكي اروميه, 1393, 25(3) 214-221.

38-شاه صنم غيبي*، زهرا فكور، هاشم محمودزاده، احمد جامعي خسروشاهي, "اثرات درماني عسل در سرفه كودكان ", مجلّه طب سنّتي اسلام و ايران , 1392, 4(2) 104-111.

39-شاه صنم غيبي، زهرا فكور، ساسان حجازی، محمد کرمی یار، مهسا مسعودي صدقیانی، رحیم مهدی اوغلی, "یافته های آندوسکوپی در کودکان مبتلا به دردهای شکمی راجعه ", مجله پزشكي اروميه, 1392, 24(11) 933-941.

40-احمدعلی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، ساسان حجازی، مهران نوروزی، احد قضاوی، شاهصنم غیبی، ابراهیم صادقی، رضا ساعی فر, "مقایسه سیستوگرافی رادیونوکلوئید مستقیم ( DRC ) و سیستوگرافی با ماده حاجب ( VCUG) در تشخیص ریفلاکس ادراری مثانه به حالب در کودکان مبتلا به عفونت ادراری", مجله پزشکی ارومیه, 1392, 24(8) 600-606.

41-غلامرضا منافی، خسرو حضرتی تپه، کامبیز دیبا، حبیب محمدزاده، محمد اصغرزاده، شاهصنم غیبی, "ارزیابی فراوانی زیرگونه های ژیاردیا لامبلیا به روش RELP-PCR در نمونه مدفوع کودکان بستری شده در بیمارستان مطهری ارومیه", مجله پزشکی ارومیه, 1392, 24(6) 414-422.

42-شاهصنم غیبی، زهرا فکور، هاشم محمودزاده، محمد کرمی یار, "مقایسه نتایج درمان با آتروپین سولفات و پیلورومیوتومی در شیرخواران مبتلا به استنوز هیپرتروفیک پیلور", مجله پزشكي اروميه, 1391, 23(3) 276-282.

43-فرزین اصغری ثنا، شاهصنم غیبی، غلامرضا بخشی خانیکی, "تعیین نقش عوامل باکتریایی شایع در عفونت خون نوزادان بیمارستان شهید عارفیان ارومیه", مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی (NCMBJ), 1390, 1(3) 17-21.

44-شاه‌صنم غيبي،رحیم محمودلو، سیدجواد موسوی واعظی، زهرا یکتا، رضا پورعلی، مهناز کفیلی, "میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", گاههای توسعه در آموزش پزشکی, 1389, 7(2) 141-146.

45-هاشم محمودزاده، احمدعلي نيكي‌بخش، شاه‌صنم غيبي, "گزارش يك مورد بيماري كاوازاكي با نارسايي حاد كليه", بهبود – فصلنامه علمی پژوهشی ع.پ کرمانشاه, 1387, 12(3) 323-329.

46-نادر پاشاپور، محمد كرمي‌يار، شاهصنم غيبي، احمد جهان‌سپاس, "بررسي مقايسه‌اي تاثير IVIG توام با فتوتراپي و فتوتراپي تنها در كاهش بيلي‌روبين غيرمستقيم نوزادان..", فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه, 1387, 6(3) 117-122.

47-هاشم محمودزاده، احمدعلي نيكي‌بخش، شاه‌صنم غيبي، علي آقايارماكويي, "بررسي تظاهرات بيماري كاوازاكي در بيمارستان امام خميني اروميه ", مجله پزشكي اروميه, 1387, 19(3) 236-241.

48-علي آقايار ماكويي، نادر پاشاپور، شاه‌صنم غيبي، رضا پورعلي, "فراواني، علل و ريسك فاكتورهاي خونريزيهاي داخل جمجمه‌اي در نوزادان بستري در بيمارستان امام خميني ...", مجله پزشكي اروميه, 1386, 18(3) 549-553.

49-شاهصنم غيبي، سيما حقي، شيرين سليماني, "مرگ و مير و سپسيس در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بيمارستان امام خميني اروميه", مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, 1384, (3)27 69-73.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)

1-شاهصنم غیبی, "درمان اسهال چرب", سیزدهمین همایش سالانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, تهران، 8-6 تیرماه 97.

2-دکتر شاهصنم غیبی, "ارزش فیبرواسکن در تشخیص بیماری های کبدی", دوازدهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, تیر ماه 1396, خلاصه مقالات دوازدهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان.

3-دکتر شاهصنم غیبی, "جایگاه Ethic در چاقی در کودکان", همايش چاقي با رويكرد بيماريها , مشهد، مهر ماه 1395.

4-دکتر شاهصنم غیبی, "ریکتز در کودکان و تاثیر بیماری های گوارشی در متابولیزم استخوان", دانشگاه علوم پزشكي اصفهان, آذرماه 1395.

5-شاهصنم غیبی, "درمان کلستاز خارج کبدی", یازدهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, 29-31 اردیبهشت 1395.

6-هادی اسمعیلی گورچین قلعه، سید محمد ابطحی فروشانی، شاهصنم غیبی، بهمن منصوری مطلق، شهریاری, "Effects of the aqueaus extract of Cynodon dactylon in ameliorating Ulcerative Colitis", سیزدهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرژی ایران, اردیبهشت 1395, 175.

7-Gheibi Shahsanam, Esmaeili Gouvarchin Ghaleh Hadi, kousehlou Zahra, Mansori Motlagh Bahman, "Comparing the accuracy of Helicobacter pylori serology diagnostic tests in children with Endoscopy and Urea Breath Test", 15th Iranian Gastroenterology and hepathology congress - Shiraz, 2015.

8-شاهصنم غیبی, "تغذیه انترال در کودکان", همایش ملی بیماریهای شایع گوارش، کبد و تغذیه کودکان ایران - چابهار, 1394.

9-شاهصنم غیبی, "تشخیص و درمان کم خونی کمبود آهن", همایش بیماری های گوارش، کبد و تغذیه کودکان، یزد, اسفند 1393.

10-شاهصنم غیبی, "تشخیص های افتراقی بیماری کرون", شیراز، همایش بیماری های گوارش و کبد کودکان, مهر 1393.

11- "Diffuse large B-cell lymphoma predisposing genes extraction using combination of the concordance…", ارومیه، کنگره پژوهش های کاربردی در سرطان های شایع, 1393.

12- "A histological study of cornus mas fruit extract protective effect on methotrexate induced cytotoxicity in testis of adult mice", ارومیه، کنگره پژوهش های کاربردی در سرطان های شایع, 1393.

13-دکتر شاهصنم غیبی, "درمان سوءتغذیه خفیف", تهران، نهمین کنگره بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, 1393.

14- "Oral zinc supplementation for the treatment of acute diarrhea", مشهد، کنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان, 1393.

15-دکتر شاهصنم غیبی، دکتر نازآفرین قاسم زاده, "Ethical aspects of obesity management in children", مشهد، کنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان, 1393.

16- "واکسن پاپیلومای انسانی", تهران، کنگره بیماری های عفونی, 1392.

17-دکتر شاهصنم غیبی, "Association between Celiac Disease and Intussusceptions in Children", تهران، سیزدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران, 1392.

18-دکتر شاهصنم غیبی, "تغذیه در دوران بلوغ", ارومیه، کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان, 1392.

19- "کلیات بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال", تهران، هشتمین کنگره بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, 1392.

20- "Prevalence of Fatty liver Disease in Obese Children in Urmia", تهران، سی و چهارمین بزرگداشت دكتر قريب و همایش سالیانه کودکان ..., 1392.

21- "اثرات درمانی عسل در سرفه کودکان", ارومیه، دومین همایش ملی قران پژوهی و طب, 1391.

22- "Severe anemia initial presentation of H. Pylori infection in adolescence ", تهران، بیست و چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان, 1391.

23-دکتر شاهصنم غیبی, "ارزش کشت مدفوع در اسهال ", تهران، هفتمین کنگره بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, 1391.

24- "Evaluation of serum therapy effect on bilirubin leves in the term infants with nonhemolytic …", ارومیه، دومین کنگره استانی پژوهشهای علوم پزشکی, 1391.

25- "Comparison of diagnostic test of helicobacter pylori in children….", تهران، سی وسومین بزرگداشت دكتر قريب و ..., 1391.

26- "بررسی ویژگی های دموگرافیک و پیامد بالینی بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوبلاستیک ....", اهواز، ششمین کنگره بیماریهای هماتولوژی و انکولوژی کودکان, 1390.

27- "Endoscopic Findings of recurrent Abdominal Pain in Children and effective Factors", تهران، بیست و سومین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان, 1390.

28- "The effects of vitamin E on small intestine mucosal injuries in burned rats ", Tabriz, یازدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران, 2011.

29-شاهصنم غیبی, "بررسي تأثیر روي بر روند بهبود اسهال حاد در کودکان 9 ماه تا5 ساله بستري در بخش کودکان بیمارستان شهيد مطهری اروميه", سی و دومین کنگره بزرگداشت دکتر قریب و همایش ...، تهران, بهار 1390.

30-محمد کرمی یار، شاهصنم غیبی و ..., "نقش تشخیصی U/A، U/C، CBC و ESR در تعیین علل عفونی کودکان تب‌دار", پنجمین کنگره فوق تخصصی عفونی اطفال، تهران, پاییز 1389.

31- "Results of surfactant therapy in neonates with respiratory distress synd .... ", Urmia, International Congress on reproductive health and family planning , 2010.

32- "Frequency of risk factors for moderate to severe birth asphyxia in infants ", Urmia, International Congress on reproductive health and family planning , 2010.

33-شاهصنم غیبی, "بررسي تأثیر روي بر روند بهبود اسهال حاد در کودکان 9 ماه تا5 ساله بستري در بخش کودکان بیمارستان شهيد مطهری اروميه", سی و دومین کنگره بزرگداشت دکتر قریب و همایش ...، تهران, بهار 1389.

34- "Comparison of very low dose polyethylene glycol with lactulose and magnesium hydroxide in constipated children ... ", Tehran,Congress Between International Gastroenterology and Hepatology , 2009.

35- "Comparison of atropine sulfate with pyloromyotomy for treatment of infantile hypertrophic pyloric stenosis. ", Tehran,Twenty-first International Congress of Pediatrics , 2009.

36-محمد کرمی یار، شاهصنم غیبی و ..., "بررسی مصرف آنتی بیوتیک و ORS در کودکان مبتلا به اسهال ...", سی امین بزرگداشت دكتر قريب و همايش سالانه انجمن ...، تهران, بهار 1388.

37- "Iron deficiency anemia in preterm infants ", Urmia ,Congress of Hematology and Oncology , 2008.

38- "Comparative Study of IVIG Combined with phototherapy and phototherapy for neonatal jaundice. ", Tehran, 21th honor date for Dr. Gharib and Annual Conference of …, 2008.

39- "The role of Coagulase-negative staphylococcus in Neonatal Sepsis ", Kerman , Ninth National Congress of Microbiology, 2008.

40-Shahsanam Gheibi, "Neonatal septicemia in Urmia, Iran: bacterial pathogens and antibiotic sensitivity pattern ", Athens, Greece, International Congress of Pediatrics , 2007.

41-محمد کرمی یار، شاهصنم غیبی, "تاثير واكسيناسيون همگاني سرخك و سرخجه آذرماه 1382 در تغيير سرمي مثبت برعليه سرخجه در گروه آسيب‌پذير", چهارمین کنگره فوق تخصصی عفونی اطفال، تهران, آذر 1386.

42-شاهصنم غیبی, "یبوست", سمينار ميان‌دوره‌اي جراحي اطفال، شیراز, آبان 1384.

43-شاهصنم غیبی, "بررسي شيوع چاقي در دختران دانش‌آموز مدارس راهنمايي اروميه در سال 1382", شانزدهمين کنگره بین المللی بیماریهای کودکان, تهران، مهر 1383.

44-شاهصنم غیبی, "بررسي شيوع مرگ و مير نوزادان و علل آن در بخش NICU بيمارستان امام خميني اروميه ", پانزدهمین کنگره بین المللی کودکان - تهران, مهر 1382.
کتاب های چاپ شده (5)

1-شاهصنم غیبی, "چاقی کودکی مقدمه ای بر بیماری در آینده", انتشارات ایلکای ارومیه , 1398.

2-سید میثم ابطحی فروشانی، شاهصنم غیبی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، بهمن منصوری مطلق, "مروری بر ایمونولوژی پوست", ناشر: سخنوران - تهران, 1397, شابک: 9-883-455-600-978.

3-شاهصنم غیبی, "بيماريهاي دستگاه گوارش نلسون 2004", تهران، انتشارات برای فردا, 1385.

4-الهام طلاچيان ،شاهصنم غيبي، زهرا فكور، علي آقايار ماكويي, "چكيده پزشكي طب كودكان (GOM Series) نلسون 2000 ", تهران، انتشارات تیمورزاده, 1380.

5-شاهصنم غیبی, "بيماريهاي دستگاه گوارش نلسون 2000", تهران، انتشارات تیمورزاده, 1380.