سید سجاد پیشوا
  • نام و نام خانوادگی
    • سید سجاد پیشوا
  • مدرک تحصیلی
    • دکتری PhD
  • درجه علمی
    • استادیار
  • بخش مربوطه
    • گروه پریودانتیکس
  • ایمیل
    • pishva.s@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سید سجاد پیشوا
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری PhD
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه پریودانتیکس
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی