محمد جعفری حیدرلو
 • نام و نام خانوادگی
  • محمد جعفری حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای دهان
 • ایمیل
  • jafari.mo@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (7)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد جعفری حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای دهان
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (8)

1-.

2-آيسان غزنوي ١، امير ايلبيگي ديارجان ٢، اکبر عباس زاده ٣، محمد جعفري حيدرلو ٤، مازيار اسمعيلي مقدم*, "ارزیابی شیوع کانال مزیوباکال دوم در مولر اول ماگزیلا با استفاده از دستگاه توموگرافی کامپیوتري با اشعه مخروطی در افراد مراجعهکننده به کلینیکهاي رادیولوژي شهر ارومیه از سال 1393 تا 13", مجله پزشکی ارومیه, 1369.

3-نگار صرافان٭ ١، فريماه سرداري ٢، محمد جعفري ٣، امين ارسلان4, "مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدميکروبي عصاره الکلي گياه مسواک با کلرهگزيدين 0.2 بر روي برخي باکتري هاي شايع دهاني", مجله پزشکی ارومیه, 1393.

4- "بررسی میزان آگاهی و آمادگی تجهیزاتی دندانپزشکان عمومی شهر ارومیه در برخورد با فوریت های پزشکی در سال 1391", مجله پزشکی ارومیه, 1392.

5-Ali Taghavi Zenouz 1* • Masoumeh Mehdipour 1 • Mohammad Jafari Heydarlou 2 • Narges Gholizadeh 1, "Relationship between Lichen Planus and Helicobacter pylori Infection", Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2010, 13.

6-Ali Taghavi Zenouz1 • Masoumeh Mehdipour 1* • Narges Gholizadeh1 • Behrooz Naghili 2 • Mohammad Jafari Heydarlou3, "Evaluation of Relationship between Lichen Planus and HCV Antibody", Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2010, 6.

7-محمد جعفری حیدرلو، سعید مهری نژاد، نگار صرافان, "بررسی فراوانی تظاهرات دهانی در مبتلایان به نارسایی پشرفته کلیوی تحت درمان همودیالیز در شهر ارومیه", مجله پزشکی ارومیه, 1369.

8-حسین اسلامی، محمد جعفری حیدرلو، فرزانه پاکدل، مژگان عاقل فرد, "بررسی تظاهرات دهانی- دندانی در مصرف کنندگان متا امورفین، مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی تبریز و ملاحظات این بیماران", مجله پزشکی ارومیه, 1393.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-maziar esmaili moghaddam, mohammad jafari heidarloo, aisan ghaznavi, "dentistry nursing history and significans", international congeress of nursing and professionalism in iran and the world, 2017.
دروس تدریس شده (7)

1-.

2-دکتر رازقی نژاد، دکتر واحدپور، دکتر غزنوی، دکتر خوشرو, "کنترل عفونت".

3- "دندانپزشکی تشخیصی 1و2و3".

4- "درد و دارو شناسی".

5-دکتر امیر سیدی ، دکتر نگار صرافان, "بیماریهای سیتمیک نظری و عملی 1و2و3".

6-دکتر امیر سیدی ، دکتر نگار صرافان, "بیناریهای دهان و تشخیص نظری و عملی1و2و3".

7- "پاتولوژی دهان و فک وصورت".
سوابق کاری و اجرایی (1)

1-.