اسماعیل مقصودی
 • نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل مقصودی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • مجتمع عالی سلامت بوکان
 • ایمیل
  • smko.umsu@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل مقصودی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • مجتمع عالی سلامت بوکان
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1- "کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", 1391-93.

2- "کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران", 1385-89.
مقالات (2)

1-Esmail Maghsoudi, Masoomeh Hemmati Maslak Pak, Ferzad Zareei, Solaiman Pour Rashid, Akbar Sofiyani, Loghman Shahidi, "The Effect of Care Plan Application Based On Roy Adaptation Model on the Self-Efficacy in Elderly People in Urmia Nursing Homes", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2015, 6(1).

2-اسماعیل مقصودی، معصومه همتی مسلک پاک، سیامک شیخی، حمیدرضا خلخالی, "بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر عزت نفس سالمندان خانه های سالمندان ارومیه", مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 1393, دوره 12.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-اسماعیل مقصودی، معصومه همتی مسلک پاک, "بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر خودکارآمدی سالمندان خانه های سالمندان ارومیه", همایش ملی سلامت و سالمندی شیراز, 1393.

2-اسماعیل مقصودی *، فرزاد زارعی ، سلیمان پوررشید ، لقمان شهیدی ، اکبر صوفیانی ، مهری پیرانه , "بررسی تأثیر اجرای دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاری بر کیفیت عملکرد پرستاران بخش های جنرال", همایش ملی ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری شهرستان خوی, 1393.

3-رحیم بقایی ، معصومه همتی مسلک پاک ، اسماعیل مقصودی * ، فرزاد زارعی ، خسرو قادریان ، امیر علی آقا , "بررسی تأثیر اجرای دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاری بر موانع ارتباط مؤثر پرستار-بیمار از دیدگاه پرستاران", همایش ملی ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری شهرستان خوی, 1393.

4-اسماعیل مقصودی ، معصومه همتی مسلک پاک ، فرزاد زارعی ، اکبر صوفیانی ، شهریار سخایی ، اکبر سروری , "بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر سلامت معنوی سالمندان خانه های سالمندان", همایش ملی ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری شهرستان خوی, 1393.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رحیم بقایی، اسماعیل مقصودی، محمدامین ولیزاده، محمدرضا دین پرست, "بررسی مقایسه ای تأثیر مرطوب سازی به دو روش متناوب و مداوم بر میزان پنومونی وابسته به ونتیلاتور بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه", در حال اجرا.
دروس تدریس شده (1)

1- "دروس داخلی-جراحی 1 (مفاهیم پرستاری)، داخلی -جراحی 2 (ارتوپدی، ژنیکولوژی)، داخلی-جراحی 3 (غدد و کبد و دیابت، عفونی، اتاق عمل)، داخلی-جراحی 4 (پوست و سوختگی، چشم و گوش)، پرستاری مراقبت ویژه (آی سی یو)، کارآموزی دروس داخلی-جراحی 1 و 2 و 3 و 4".