فاطمه بهادري
 • نام و نام خانوادگی
  • فاطمه بهادري
 • مدرک تحصیلی
  • فلوشيپ پريناتولوژي
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه زنان زایمان
 • ایمیل
  • fbahad@umsu.acir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی  : 
 • فاطمه بهادري
 • مدرک تحصیلی  : 
 • فلوشيپ پريناتولوژي
 • درجه علمی  : 
 • دانشيار
 • بخش مربوطه  : 
 • گروه زنان زایمان
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی