شهرام ترکمندی
 • نام و نام خانوادگی
  • شهرام ترکمندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ایمونولوژی و ژنتیک
 • ایمیل
  • torkamandi.shahram@yahoo.co.uk

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهرام ترکمندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ایمونولوژی و ژنتیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "Iranian Board certified of Medical Genetics".

2- "PhD of Medical Genetics, Shahid Beheshti university of Medical Sciences".

3- "MSc of Human Genetics, Mashhad University of Medical Sciences ".