علي انشائي
 • نام و نام خانوادگی
  • علي انشائي
 • مدرک تحصیلی
  • دكتراي تخصصي جراحي عمومي
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی عمومی
 • ایمیل
  • enshaei.a@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

متولد1342

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علي انشائي
 • مدرک تحصیلی
 • دكتراي تخصصي جراحي عمومي
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی عمومی
 
        بیوگرافی کوتاه

متولد1342

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "دكتري پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1361-1368".

2- "دكتري تخصصي جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1368-1372".

3- "دوره جراحي هاي لاپاراسكوپيك دانشگاه علوم پزشكي تهران ".
مقالات (17)

1-.

2-.

3-.

4-.

5-.

6-.

7-.

8-.

9-.

10-.

11-.

12-.

13-.

14-.

15-.

16-.

17-.