ژاله زینالی
 • نام و نام خانوادگی
  • ژاله زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه پرستاری کودکان
 • ایمیل
  • zeinali.zh@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ژاله زینالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه پرستاری کودکان
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

سوابق کاری و اجرایی (1)

1-.