عبدالله قاسمیان
 • نام و نام خانوادگی
  • عبدالله قاسمیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیوتکنولوژی داروئی
 • ایمیل
  • abdollahghasemian@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالله قاسمیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیوتکنولوژی داروئی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.