آیدا اسماعیلی
 • نام و نام خانوادگی
  • آیدا اسماعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص داروسازی بالینی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه داروسازی بالینی
 • ایمیل
  • ph.a.esmaeili@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

 فارغ التحصیل دکترای عمومی   دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1393  و فارغ التحصیل دوره تخصصی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1398

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آیدا اسماعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص داروسازی بالینی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه داروسازی بالینی
 
        بیوگرافی کوتاه

 فارغ التحصیل دکترای عمومی   دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1393  و فارغ التحصیل دوره تخصصی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1398

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- "دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده داروسازی".
مقالات (5)

1-.

2-Dinarvand M, Kiani M, Mirzazadeh F, Esmaeili A, Mirzaie Z, Soleimani M, Dinarvand R, Atyabi F. , "Oral delivery of nanoparticles containing anticancer SN38 and hSET1 antisense for dual therapy of colon cancer. International journal of biological macromolecules", International journal of biological macromolecules, 2015.

3-ayda esmaeili, Mohsen Nasiri-Toosi, mohammad taher, shahin merat, jaleh bayani, Zahra fruzan Karimian, aysan esmaeili, bobak moazzami, Soha Namazi, "A Pilot Randomized Clinical Trial of the Anti-pruritic Effect of Melatonin in Patients with Chronic Liver Disease", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2019.

4-ayda esmaeili, barya baharvand, aysan esmaeili, leyla sahebi, Mohssen Nassiri Toosi, soha namazi, "Evaluation of Validity and rrliability of Persian version of 12-item pruritus severity score questionnaire in chronic liver disease patients with pruritus ", middle east journal of digestive disease, 2019.

5-Jamali A, Mottaghitalab F, Abdoli A, Dinarvand M, Esmailie A, Kheiri MT, Atyabi F., "Inhibiting influenza virus replication and inducing protection against lethal influenza virus challenge through chitosan nanoparticles loaded by siRNA.", Drug delivery and translational research, 2018.
دروس تدریس شده (1)

1-اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه اولین دوره پودمانی مجازی دانشکده مجازی علوم پزشکی تهران, "مکمل درمانی".
کتاب های چاپ شده (2)

1-.

2-دکتر خیرالله غلامی. دکتر محمدرضا جوادی، دکتر احسان ناصر پورکیانی، دکتر مسعود قدمی رزداری، دکتر آیدا اسماعیلی، ..., "کتاب خود آزمون جامع درمان شناسی، 1398", انتشارات آبادیس طب, 1398.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-.

2-دکتر عباس جمالی، دکتر آیدا اسماعیلی، دکتر مشکات دیناروند, "ژن رسانی siRNA ضد نوکلئوپروتئین ویروس آنفلانزای H1N1 برای مهار تکثیر ویروس در سلولهای آلوده از طریق تهیه نانوذرات کایتوزان-دکستران حاوی anti NP siRNA ", 93.