رامین سعادتیان خراجو
 • نام و نام خانوادگی
  • رامین سعادتیان خراجو
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • saadatian@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین سعادتیان خراجو
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکترای تخصصی (PhD), "هماتولوژی آزمایشگاهی", دانشگاه تربیت مدرس, 1397.

2-کارشناسی ارشد, "هماتولوژی آزمایشگاهی", دانشگاه تربیت مدرس, 1381.

3-کارشناسی, "علوم آزمایشگاهی", دانشگاه علوم پزشکی اهواز, 1377.

4-کاردانی, "علوم آزمایشگاهی", دانشگاه علوم پزشکی یزد, 1375.
مقالات (9)

1-Ramin Saadatian kharajo, Saeid Abroun, Masoud Soleimani, "Evaluation of stemness genes expression of OCT4, SOX2, Nanog, C-Myc and surface marker of CD133 on myeloma cells", Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences, 2020, 6(2):96-103.

2-محمد جبرائیلی،سید جواد موسوی واعظی،پیمان میکائیلی،رامین سعادتیان،سیامک عقلمند, "علل افت تحصیلی دانشجویان استعداد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", مجله افق توسعه آموزش پزشکی, 1390, جلد 4 شماره 3 ص 21 – 25 .

3-رضا سالم صافي ، نيره اشرف رضايي، رامين سعادتيان ، زهرا مشيري ، ناصر شيخي ، علي بني آدم, "بررسي نظرات اعضاي هيات علمي درخصوص موانع تحقيق در دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 83 ", فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه, 1388, دوره 7، شماره 3، ص 151-۱۴۲ .

4-Ali Taghizadeh Afshari, Alireza Shirpoor, Amirabbas Farshid, Ramin Saadatian, Yosef Rasmi, Ehsan Dodangeh, Abdolamir allameh, "The effect of ginger on diabetic nephropathy, plasma antioxidant capacity and lipid peroxidation in rats", Journal of Food Chemistry, 2007, 101 : 148-153.

5-A.Shirpoor,B.Ilkhanizadeh,R.Saadatian,B.S.Darvari,F.Behtaj,M.Karimipour,F.Gaderri-Pakdel and E.Saboori, "Effect of Vitamin E on diabetes-induced changes in small intestine and plasma antioxidant capacity in rat", J Physiol Biochem , 2006, 62(3),171-178.

6-عليرضا شيرپور، علي تقي زاده افشاري، اميرعباس فرشيد، عبدالامير علامه، يوسف رسمي،حسين مغانچي زاده، مجتبي كريمي پور، رامين سعادتيان،ابوالفضل دادخواه تهراني, "تاثيرويتامين E بر ظرفيت آنتي اكسيدانتي پلاسما، پراكسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت", مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, 1385, شماره 1،صفحه هاي 69-63.

7-تقي زاده افشاري،عليرضا شيرپور،اميرعباس فرشيد،عبدالامير علامه،يوسف رسمي،رامين سعادتيان, "تاثير زنجبيل بر ظرفيت آنتي اكسيدانتي پلاسما، پراكسيداسيون چربي ها و نفروپاتي ناشي از ديابت در موشهاي رت ديابتي شده", مجله پزشكي اروميه , 1384, شماره 3 . ص 151-143.

8-رامين سعادتيان، دكتر علي اكبر پورفتح اله، دكتر فرهاد ذاكر، دکترمسعود سليماني , "بررسي آپوپتوزيس و اثر سيتوتوكسيسيتي داروهاي شيمي درماني و ATRA بر ردة سلولي HL60", مجله پزشكي اروميه , 1384, شماره 3 . ص 171-165.

9-عليرضا شيرپور،بهروز ايلخاني زاده،رامين سعادتيان،مهدي اسكندري،فيروز قادري پاكدل،مجتبي كريمي پور،علي گل،آناهيتا پورشهبازي, "تاثير ويتامين E بر تغييرات ايجاد شده در اثر ديابت در روده كوچك موش صحرايي", مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, 1383, شماره 4،صفحه هاي 346-337.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-محمد جبرائیلی ، پیمان میکائیلی،رامین سعادتیان ، سیامک عقلمند, "علل افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1388 – 1386 ", دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی , 10 تا 12 اردیبهشت 1390 , مشهد مقدس.

2-Abolfazl Gahramani,Ramin Saadatian,Bahram Nabilo,Naser Shikhi, "Assessment of Safety Programs Shortcomings Causes in Urmia Medical Laboratories", 16th International Conference on Safe Communities, 11-13 June 2007, Tehran,Iran.

3-رضا سالم صافی،زهرا مشیری،دکتر سید جواد موسوی،رامین سعادتیان،ناصر شیخی،دکتر بهرام نبی لو،علی بنی آدم،آرام فیضی , "بررسی مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 84", نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 14 تا 16 اسفندماه 1386, یزد.

4-بهروز ايلخاني زاده، عليرضا شيرپور، فيروز قادري پاكدل، رامين سعادتيان، علي گل, "تاثير زنجبيل برنفروپاتي ايجاد شده بر اثر ديابت در موش هاي رت و سطح آنتي اكسيدانتي پلاسما", هفتمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز, 18 تا 20 مهرماه 1383, تهران .

5-Ashirpoor, M Eskandari, A Gol, B Ilkhanizadeh, R Saadatian, "Benefical Effects of Green Tea on Blood Glucose and Cholesterol Levels in Rat", 16th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, May 9-13, 2003, Tehran, Iran.

6-عليرضا شيرپور،فيروز قادري پاكدل،بهروز ايلخاني زاده،علي گل،رامين سعادتيان, "تاثير ويتامين E برتغييرات ايجاد شده در روده كوچك موش رت بر اثر ديابت", هفتمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز- تهران, 18 تا 20 مهرماه 1383, تهران .

7-R Saadatian ,AA Pourfathollah ,M Solimani, F Zaker, "Evaluation of GM-CSF Effect on Rate of Apoptosis in HL60 Cell Line Undergoing Treatment by Cytotoxic Drugs and ATRA", 7th annual meeting of the European hematology association , 6-9 June 2002, Florence, Italy.

8-رامين سعادتيان ، علي اكبر پورفتح اله ، فرهاد ذاكر ، مسعود سليماني, "بررسي آپوپتوزيس و اثرات سيتوتوكسيتي ATRA بر روي رده سلولي HL-60", هشتمين همايش علوم دارويي ايران , 7-5 شهريورماه 1381 , شیراز.