سعید حسین پور
 • نام و نام خانوادگی
  • سعید حسین پور
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت محیط
 • ایمیل
  • Saeed.hosseinpooreng61@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (7)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید حسین پور
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت محیط
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (4)

1-Hosseinpoor,S, "Estimation of the Seismic Demand of the Reinforced Concrete Buildings which do not Meet the Ductility Criteria According to the Modern Standards", American Journal of Scientific Research, 2012, 68,pp.16-24.

2-Hosseinpoor,S , Mikaili,P, "Structural Optimisation for EarthQuake Loading Using Neural Networks and Genetic Algorithm", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, Ms No.JLS 2014/04/S4/367.

3-سعید حسین پور، فتح الله غلامی بروجنی، یوسف محمدیان, "مدل‌سازی ارتباط بين ميزان تهويه ساختمان با علائم ايجاد شده تحت عنوان علائم سندرم ساختمان بیمار", مجله پرستاری و مامایی ارومیه, 1392, وره 11 شماره 10.

4-حامد اقدسي ، فتح اله غلامي بروجني ، سعيد حسين پور, "بررسي اثر فاکتورهاي مؤثر بر کاهش بار ميکروبي آب با استفاده از فنّاوري گندزدايي با نور خورشيد", مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه, 1393, دوره دوازدهم، شماره هفتم، پی درپی 60 .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-سعید حسین پور, "برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری بر اساس استانداردهای جدید می باشد", سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری, 1389.
دروس تدریس شده (7)

1- "مکانیک سیالات".

2- "معادلات دیفرانسیل".

3- "ریاضیات 1 و 2".

4- "رسم فنی و نقشه کشی".

5- "نقشه برداری".

6- "مکانیک خاک".

7- "استاتیک و مقاومت مصالح".