ليلا هاشم لو
 • نام و نام خانوادگی
  • ليلا هاشم لو
 • مدرک تحصیلی
  • كارشناس ارشد پرستاري
 • درجه علمی
  • مربي
 • بخش مربوطه
  • مجتمع عالی سلامت سلماس
 • ایمیل
  • l.hashemloo@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ليلا هاشم لو
 • مدرک تحصیلی
 • كارشناس ارشد پرستاري
 • درجه علمی
 • مربي
 • بخش مربوطه
 • مجتمع عالی سلامت سلماس
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی