پروفسور علی تقی زاده افشاری
 • نام و نام خانوادگی
  • پروفسور علی تقی زاده افشاری
 • مدرک تحصیلی
  • فوق تخصص پیوند کلیه
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ارولوژی
 • ایمیل
  • a.taghizadehafshari@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

در سال 1331 در ارومیه به دنیا آمدم و پس از اتمام دوره دبستان و دبیرستان در ارومیه با رتبه سیزدهم از میان یکصد هزار داوطلب کنکور در سال 1350 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز شدم . در سال 1357 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم .در سال 1361 در رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی در دانشگاه تبریز پذیرفته شدم و پس از طی دوره چهار ساله با موفقیت دوره تخصصی را گذراندم و بلافاصله دوره فوق تخصصی پیوند کلیه را که برای اولین بار در ایران برگزار می شد در سال 65 خدمت پرفسور دکتر سیم فروش بنیان گذار ارولوژی نوین و پیوند کلیه در ایران، در بیمارستان شهید لبافی نژاد به عنوان اولین نفر در این رشته شروع کردم و آن موقع بیش از 40 مورد پیوند کلیه در آن بیمارستان انجام نشده بود ( حالا بیش از 3000 پیوند کلیه در بیمارستان لبافی نژاد انجام شده است ) و پس از اتمام دوره یک ساله پیوند کلیه به ارومیه برگشتم و به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی در بیمارستان طالقانی شروع به فعالیت نمودم و اولین مرکز پیوند کلیه پس از تهران در شهرستان ارومیه را با همکاری همکاران محترم راه اندازی کردیم و اولین پیوند کلیه موفقیت آمیز در تاریخ 15/2/1367 در اطاق عمل زیر زمینی بیمارستان طالقانی  انجام داديم

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پروفسور علی تقی زاده افشاری
 • مدرک تحصیلی
 • فوق تخصص پیوند کلیه
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ارولوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

در سال 1331 در ارومیه به دنیا آمدم و پس از اتمام دوره دبستان و دبیرستان در ارومیه با رتبه سیزدهم از میان یکصد هزار داوطلب کنکور در سال 1350 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز شدم . در سال 1357 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم .در سال 1361 در رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی در دانشگاه تبریز پذیرفته شدم و پس از طی دوره چهار ساله با موفقیت دوره تخصصی را گذراندم و بلافاصله دوره فوق تخصصی پیوند کلیه را که برای اولین بار در ایران برگزار می شد در سال 65 خدمت پرفسور دکتر سیم فروش بنیان گذار ارولوژی نوین و پیوند کلیه در ایران، در بیمارستان شهید لبافی نژاد به عنوان اولین نفر در این رشته شروع کردم و آن موقع بیش از 40 مورد پیوند کلیه در آن بیمارستان انجام نشده بود ( حالا بیش از 3000 پیوند کلیه در بیمارستان لبافی نژاد انجام شده است ) و پس از اتمام دوره یک ساله پیوند کلیه به ارومیه برگشتم و به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی در بیمارستان طالقانی شروع به فعالیت نمودم و اولین مرکز پیوند کلیه پس از تهران در شهرستان ارومیه را با همکاری همکاران محترم راه اندازی کردیم و اولین پیوند کلیه موفقیت آمیز در تاریخ 15/2/1367 در اطاق عمل زیر زمینی بیمارستان طالقانی  انجام داديم

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (32)

1-شيرپور عليرضا*, تقي ‏زاده افشاري علي, فرشيد اميرعباس, علامه عبدالامير, رسمي يوسف, مغانچي زاده يوسف, كريمي پور مجتبي, سعادتيان رامين, دادخواه تهراني ابوالفضل, "تاثير ويتامين E بر ظرفيت آنتي اكسيدانتي پلاسما، پراكسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت", مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, 1385, 8(1).

2-تقي ‏زاده افشاري علي, قره آغاجي اصل رسول*, کاظم نژاد انوشيروان, "بررسي تاثير پيوند كليه بر بهبود كيفيت زندگي بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز درماني اروميه", مجله پزشکی ارومیه, 1385, 17(3).

3-محمدي فلاح محمدرضا*, تقي ‏زاده افشاري علي, اسدي -, غفاري مقدم علي, مولايي ايوب, ساده حال منيره , "معرفي روش جديد يورترونئوسيستومي در بيماران پيوندي", مجله پزشکی ارومیه, 1386, 18(4).

4-محمدي فلاح محمدرضا*, تقي ‏زاده افشاري علي, استيفايي كيوان, "تعيين بروز رفلاكس و زيكويورترال در بيماران پيوند كليه با روش جديد آناستوموز حالبي مثانه اي باري – تاگوچي ", مجله پزشکی ارومیه, 1384, 16(4).

5-ديبا كامبيز*, تقي ‏زاده افشاري علي, رشيدي تورج, "بررسي فراواني عفونتهاي قارچي پوستي در گيرندگان پيوند كليه", مجله پزشکی ارومیه, 1381, 6(4).

6-محمدي فلاح محمدرضا, تقي ‏زاده افشاري علي, غفاري مقدم علي, اسدي موسي* , "مقايسه دو تکنيک ايمپلانتاسيون مجدد يورترووزيکال باري و باري تاگوچي در بيماران پيوند کليه ", مجله پزشکی تبریز, 1388, 31(3).

7-ايماني مريم, غفاري مقدم علي, مخدومي خديجه, تقي ‏زاده افشاري علي, متذكر مرتضي* , "بررسي مولکولي فعاليت مجدد ويروس BK در ادرار بيماران پيوند کليه", مجله پزشکی ارومیه, 1390, 22(4).

8-شيرپور عليرضا, تقي ‏زاده افشاري علي, فرشيد اميرعباس, اسكندري مهدي, "تاثير سيكلوسپورين A بر غده پستاني در موش رت", مجله پزشکی ارومیه, 1381, 13(2).

9-طهماسبي رحيم, کاظم نژاد انوشيروان*, تقي ‏زاده افشاري علي, اسكندري فرزاد, فقيه زاده سقراط , "تعيين عوامل موثر بر دفع پيوند کليه با استفاده از رگرسيون کاکس، در بيماران دريافت کننده پيوند مجدد در بيمارستان امام خميني شهر اروميه طي سال هاي 87-1367 ", طب جنوب, 1389, 13(3)، 190-200.

10-محمدي فلاح محمدرضا*, تقي ‏زاده افشاري علي, طهرانچي علي, غفاري مقدم علي, ساده دل منيره, "بررسي نتايج يورتروپيلوستومي با استفاده از حالب گيرنده در کنترل عوارض حالبي بيماران پيوند کليه", مجله پزشکی ارومیه, 1386, 18(4).

11-تقی ‏زاده افشاری علی*، قره آغاجی اصل رسول* ، کاظم نژاد انوشيروان, "بررسی تاثير پيوند کليه بر بهبود کيفيت زندگی بيماران دياليزی مراجعه کننده به مراکز درمانی اروميه", مجله پزشکی ارومیه, 1385, 17(3).

12-محمدی فلاح محمدرضا*، تقی ‏زاده افشاری علی ، استيفايی کيوان, "تعيين بروز رفلاکس و زيکويورترال در بيماران پيوند کليه با روش جديد آناستوموز حالبی مثانه ای باری – تاگوچی", مجله پزشکی ارومیه, 1384, 16(34.

13-تقی ‏زاده افشاری علی*، شيرپور عليرضا*، فرشيد اميرعباس، علامه عبدالامير، رسمی يوسف ، سعادتيان رامين, "تاثير زنجبيل بر ظرفيت آنتی اکسيدانتی پلاسما، پراکسيداسيون چربی‌ ها و نفروپاتی ناشی از ديابت در موش‌ های رت ديابتی شده", مجله پزشکی ارومیه, 1384, 16(3).

14-حضرتی تپه خسرو*، مخدومی خديجه، رهبر محمد ، تقی ‏زاده افشاری علی, "بررسی شيوع کريپتوسپوريديوم در بيماران پيوند کليه بيمارستان امام و بخش همودياليز بيمارستان طالقانی اروميه 1379-1378", مجله پزشکی ارومیه, 1382, 14(1).

15-مريم ايمانی، دکتر علی غفاری مقدم، دکتر خديجه مخدومی، دکتر علی تقی زاده افشاری ، دکتر مرتضی متذکر، , "بررسی مولکولی فعاليت مجدد ويروس BK در ادرار بيماران پيوند کليه", مجله پزشکی ارومیه, 1390, 22(4)، 290-296.

16-محمدرضا محمدی فلاح، علی تقی زاده افشاری، اسدی، علی غفاری مقدم، ايوب مولايی، منيره ساده حال، , "معرفی روش جديد يورترونئوسيستومی در بيماران پيوندی", مجله پزشکی ارومیه, 1386, 18(4)، 670-674.

17-محمدرضا محمدی فلاح*، علی تقی زاده افشاری، علی طهرانچی، علی غفاری مقدم ، منيره ساده دل, "بررسی نتايج يورتروپيلوستومی با استفاده از حالب گيرنده در کنترل عوارض حالبی بيماران پيوند کليه", مجله پزشکی ارومیه, 1386, 18(4)، 660-664.

18-Khameneh ZR1, Sepehrvand N, Masudi S, Taghizade-Afshari A., "Seroprevalence of HTLV-1 among kidney graft recipients: a single-center study", Exp Clin Transplant, 2010, 8(2):146-9..

19-K Diba, AT Afshari, T Rashidi, "DERMATOMYCOSES IN RENAL ALLOGRAFT RECIPIENTS", Mycoses, 2002, 45(S2), 12.

20-Ali Ghafari, Khadidjeh Makhdoomi, Pedram Ahmadpoor, Ali Taghizadeh Afshari, Bahman Farshid, Mohammadreza Mohammadi Fallah, Hamid Shahbazi Kia, Payam Salehi Rad, Ilad Alavi Darazam, "MYCOPHENOLATE MOFETILE (MMF) PLUS LOW DOSE VERSUS HIGH DOSE CYCLOSPORINE A (CSA) INDUCTION PROTOCOLS IN RENAL TRANSPLANTATION", NEPHROLOGY, 2005, 10, A216-A216.

21-A Taghizadeh Afshari, M Mohamadi Fallah, A Sharafi, "UP-1.144: Ureteroneocystostomy Technical Modification in Renal Transplantation: 18 Years Experience", Urology journal, 2009, 74(4), S215-S216.

22-A Taghizadeh Afshari, TS Bazargani, Z Bartani, "UP-1.182: Bilateral Ureterocystoplasty: New Technique for Augmentation of Bladder in Transplant Patients", Urology journal, 2009, 74(4), S227-S228.

23-MR Mohammadi Fallah, A Taghizadeh Afshari, M Asadi, AH Sharafi, "Comparision of Barry and Barry-Taguchi Ureterovesical Reimplantation Techniques in Kidney Transplantations: A Randomized Clinical Trial", International journal of organ transplantation medicine, 2010, 1(2), 77.

24-MR Mohammadi Fallah, AT Afshari, K Estifayi, A Ghafari, N Sepehrvand, S Hatami, "Frequency of occurrence of vesico-ureteral reflux in kidney transplanted patients with the new technique of uretero-neo cystostomy (Barry-Taguchi)", Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 2010, 21(2), 232.

25-Ali Taghizade Afshari, Ali Taghizadeh Afshari, Saman Farshid, Mohammad Reza Mohammadi Fallah, Mansoor Alizadeh, "COMPARISION OF COMPLICATIONS AND SHORT TERM RESULTS OF CONVENTIONAL TECHNIQUE VERSUS NEW TECHNIQUE DURING GRAFT URETERAL STENT INSERTION IN BARI TECHNIQUE", INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, 2014, 21, A262-A262.

26-Z Rostamzadeh Khameneh, N Sepehrvand, S Hatami, AT Afshari, "The seroprevalence of Helicobacter pylori infection in renal transplant recipients", Transplantation proceedings, 2011, 43(10), 3720-3722.

27-Ali Taghizadeh Afshari, Alireza Shirpoor, Ehsan Dodangeh Balakhani, "The effect of garlic on cyclosporine-A-induced hyperlipidemia in male rats", Urology journal, 2005, 2(3), 153-156.

28-A Ghafari, K Makhdoomi, P Ahmadpour, AT Afshari, SS Lak, L Fakhri, "Serum T-lymphocyte cytokines cannot predict early acute rejection in renal transplantation", Transplantation proceedings, 2007, 39(4), 958-961.

29-A Ghafari, B Farshid, AT Afshari, N Sepehrvand, E Rikhtegar, K Ghasemi, S Hatami, "Sildenafil citrate can improve erectile dysfunction among chronic hemodialysis patients", Indian journal of nephrology, 2010, 20(3), 142.

30-A Ghafari, K Makhdoomi, P Ahmadpour, AT Afshari, MM Fallah, PS Rad, "Low-dose versus high-dose cyclosporine induction protocols in renal transplantation", Transplantation proceedings, 2007, 39(4), 1219-1222.

31-A Ghafari, K Makhdoomi, P Ahmadpoor, AT Afshari, MM Fallah, K Rezaee, "Tuberculosis in Iranian kidney transplant recipients: a single-center experience", Transplantation proceedings, 2007, 39(4), 1008-1011.

32-Ali Taghizadeh Afshari, Alireza Shirpoor, Amirabbas Farshid, Ramin Saadatian, Yousef Rasmi, Ehsan Saboory, Behrooz Ilkhanizadeh, Abdolamir Allameh, "The effect of ginger on diabetic nephropathy, plasma antioxidant capacity and lipid peroxidation in rats", Food Chemistry, 2007, 101(1).
کتاب های چاپ شده (2)

1-دكتر علي تقي زاده افشاري , "چگونگی نگارش و انتشارات مقالات در علوم پزشکی ", 1378.

2-دکتر علی تقی زاده افشاری , "با پیوند کلیه زندگی دوباره بیابید ".