هادی لطف نژاد افشار
 • نام و نام خانوادگی
  • هادی لطف نژاد افشار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 • ایمیل
  • hadi.afshar@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (4)
دروس تدریس شده (10)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی لطف نژاد افشار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "دکتری مدیریت اطلاعات سلامت", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1388-1393.

2- "کارشناسی ارشد مدارک پزشکی", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1381-1383.

3- "کارشناسی مدارک پزشکی", دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 1378-1380.

4- "کاردانی (ناپیوسته) مدارک پزشکی", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1376-1378.
مقالات (16)

1-Navisa Seyyedi, Bahlol Rahimi* , Hamid Reza Farrokh Eslamlou, Toomas Timpka and Hadi Lotfnezhad Afshar, "Mobile phone applications to overcome malnutrition among preschoolers: a systematic review", BMC Medical Informatics and Decision Making, 2019, 19:83.

2-Mohamad Jebraeily, Bahlol Rahimi, Zahra Zare Fazlollahi and Hadi Lotfnezhad Afshar, "Using SERVQUAL Model to Assess Hospital Information System Service Quality", Hormozgan Medical Journal, 2019, 23(1).

3-Bahlol Rahimi, Hamed Nadri, Hadi Lotfnezhad Afshar, Toomas Timpka, "A Systematic Review of the Technology Acceptance Model in Health Informatics", Applied clinical informatics, 2018, 09(03): 604-634.

4-Hamed Nadri, Bahlol Rahimi, Hadi Lotfnezhad Afshar, Mahnaz Samadbeik, Ali Garavand, "Factors Affecting Acceptance of Hospital Information Systems Based on Extended Technology Acceptance Model: A Case Study in Three Paraclinical Departments", Applied clinical informatics, 2018, 09(02): 238-247.

5-هادی لطف نژاد افشار، لیلی رحمت نژاد، بهلول رحیمی، حمیدرضا خلخالی, "نمایش دانش پنهان از یک مجموعه داده سرطان پستان بومی با استفاده از روش رگرسیون و دسته بندی", تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی, 1396, سال ششم، شماره دوم، 121-132.

6-زهرا زارع فضل الهی، معصومه خوش کلام اقدم، هادی لطف نژاد افشار،محمد جبرییلی, "ميزان رعايت اصول تشخيص نويسي در پرونده هاي پزشكي بيماران بستري با تشخيص شكستگي بيمارستان مطهري اروميه", مدیریت اطلاعات سلامت, 1390, دوره 8، شماره 3.

7-[English Abstract] دکتر بهلول رحیمی ، دکتر مسعود بالانجی، دکتر علی رشیدی، دکتر هادی لطف نژاد افشار، خانم زهرا زارع فضل الهی ، دکتر محمد جبرییلی, "بررسی شاخص‌های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان مطهری ارومیه در سال 1392", مجله دانشکده پرستاری و مامایی, 1395, 14 (5).

8-Khalkhali, Hamid Reza Lotfnezhad Afshar, Hadi Esnaashari, Omid Jabbari, Nasrollah, "Applying Data Mining Techniques to Extract Hidden Patterns about Breast Cancer Survival in an Iranian Cohort Study", JRHS, 2016, 16 (1).

9-فرحناز صدوقی، آغا فاطمه حسینی، عبد ا... مهدوی، هادی لطف نژاد افشار، ذاکر علمی، کمال ابراهیمی, "عزت نفس و تعهد سازمانی كاركنان مدارك پزشكی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران", طب و تزکیه, 1394, دوره24- شماره1-صفحه 39 تا 48.

10-Hadi Lotfnezhad Afshar, Maryam Ahmadi, Masoud Roudbari, Farahnaz Sadoughi, "Prediction of Breast Cancer Survival Through Knowledge Discovery in Databases", Global Journal of Health, 2015, 7(4).

11-Farahnaz Sadoughi, Hadi Lotfnezhad Afshar, Asiie Olfatbakhsh, Neda Mehrdad, "Application of canonical correlation analysis for detecting risk factors leading to recurrence of breast cancer", Iranian Red Crescent Medical Journal, 2016, 18(3).

12-نصراله جباری، هادی لطف نژاد افشار، احد زینالی، آرام فیضی، جانسون شنو علی کومی, "بررسي مشكلات و موانع موجود در پياده سازي سيستم آرشيو و انتقال تصاوير پزشکی (PACS) در بيمارستان امام خميني اروميه", بیمارستان, 1390, سال دهم، شماره چهارم.

13-زهرا زارع فض الهی، هادی لطف نژاد افشار، محمد جبراییلی، مجتبی ملکی, "ارزيابي پياده سازي HIS در بيمارستان امام خميني اروميه", مدیریت اطلاعات سلامت, 1390, دوره هشتم، شماره پنجم.

14-پیمان رضایی هاچه سو، شهلا فزون خواه، ناصر صفایی، هادی لطف نژاد افشار, "مديريت فرايندهاي درماني و سازماني با استفاده از فن آوري اطلاعات", مدیریت اطلاعات سلامت, 1389, دوره هفتم، شماره سوم.

15-هادی لطف نژاد افشار، زهرا زارع فضل الهی، معصومه خوش کلام، پیمان رضایی هاچه سو, "مطالعه تطبيقي نظام ملي ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزي و ايران", مدیریت اطلاعات سلامت, 1388, دوره ششم، شماره اول.

16-هادی لطف نژاد افشار، شفیع حبیبی، فیروز قادری پاکدل, "سواد رايانه اي و اطلاعاتي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه", مدیریت اطلاعات سلامت, 1386, دوره چهارم، شماره اول.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1-هادی لطف نژاد افشار، بهلول رحیمی، محمد جبراییلی، زهرا هادیان فرد, "بررسی روش های داده کاوی در پیش بینی سکته مغزی", ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت با رویکرد توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی، پیشرفت ها و فرصت ها, 1396.

2-حامد ندری. بهلول رحیمی، هادی لطف نژاد افشار، مهناز صمد بیک، علی گراوند, "بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل توسعه یافته پذیرش تکنولوژی در بخش های پاراکلینیکی بیمارستان های ارومیه", ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت با رویکرد توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی، پیشرفت ها و فرصت ها, 1396.

3- "پیامدهای چاقی در نظام سلامت، چاقی و خطرات همراه در مدیریت عفونت ها", ارومیه, 1394.

4- "تكنولوژي اطلاعات و حفظ امنيت و محرمانگي در ثبت بيماريها", شیراز, 1384.

5- "نقش فنآوري تشخيص گفتار در مستند سازي پزشكي", شیراز, 1384.

6- "8. بررسی اپيدميولوژيكي مسموميت بيماران بزرگسال بستري شده در بيمارستان طالقاني شهرستان اروميه 1383-1386".
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "تحلیل بقاء بيماران كانسر برست، دستگاه گوارش و ریه مراجعه كننده به مركز پژوهشي درماني اميد اروميه با راهکار داده کاوی", 1392.

2- "بررسي مشكلات موجود در راه اندازي الكترونيكي سيستم آرشيو و انتقال تصاوير پزشكي (PACS) در بيمارستان امام خميني اروميه ", 1390.

3- "ارزیابی پياده سازي HIS در بيمارستان امام خميني اروميه ", 1388.

4- "ارزيابي مهارتهاي کامپيوتري و اينترنتي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه", 1385.
دروس تدریس شده (10)

1- "سمینار انفورماتیک پزشکی (مقطع کارشناسی ارشد)".

2- "استانداردها و کدگذاری داده های بهداشت و درمان (مقطع کارشناسی ارشد)".

3- "شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها".

4- "آشنایی با کامپیوتر و سیستم های عامل برای رشته های: پزشکی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری و اتاق عمل".

5- "انفورماتيك سلامت (1) و (2)".

6- "زبان اختصاصي HIM ".

7- "زبان اختصاصي IT ".

8- "آشنايي با سيستم هاي عامل و برنامه هاي كاربردي".

9- "فنآوری اطلاعات سلامت (1) و (2)".

10- "مدیریت اطلاعات سلامت (1) و (2) ".
کتاب های چاپ شده (1)

1-هادی لطف نژاد افشار, "کاربرد عملي نرم افزار ACCESS درمديريت اطلاعات سلامت", انتشارات جعفری, 1388.
سوابق کاری و اجرایی (5)

1- "مدرس کارگاه مدارک پزشکی برای بیمارستان های ارومیه".

2- "مدرس کارگاه های ICDL (پاورپوینت، وورد و اکسل) در سطح دانشگاه علوم پزشکی".

3- "مسئول کمیته استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی بین سال هاس 1386 تا 1388".

4- "مسئول وب سایت دانشکده پیراپزشکی".

5- "عضو کمیته علمی اولین همایش ملی فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت".