سامان سهرابی آخکند
 • نام و نام خانوادگی
  • سامان سهرابی آخکند
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • sohrabisaman_64@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سامان سهرابی آخکند
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 89-92".

2- "کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 85-87".

3- "کاردانی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 83-85 ".
مقالات (1)

1-Saman Sohrabi Akhkand1, Naser Amirizadeh2, Mahin Nikougoftar2, Javad Alizadeh3, Farhad Zaker4*, Arash Sarveazad5, Mohammad Taghi Joghataei6, Mahmood Faramarzi7 , "Evaluation of umbilical cord blood CD34+ hematopoietic stem cells expansion with inhibition of TGF-β receptorII in co-culture with bone marrow mesenchymal stromal cells", Tissue and Cell, 2016, 48 (2016) 305–311.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-سامان سهرابی آخکند, "پوستر با عنوان ((انتقال خون در نوزادان)) ، دومین کنگره سراسری پیراپزشکان کشور ، بیمارستان امام خمینی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1386".

2-سامان سهرابی آخکند، ناصر امیری زاده، مهین نیکوگفتار، فرهاد ذاکر*, "بررسی تکثیر سلولهای بنیادی خونساز CD34+ بندناف با مهار TGF-β receptorII با استفاده از SiRNA در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان", سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی، تهران ، 1395.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "همکار طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی تکثیر سلولهای بنیادی خونساز CD34+ بندناف با مهار TGF-β receptorII با استفاده از SiRNA در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان" در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران".
دروس تدریس شده (1)

1- "تدریس دروس هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی نظری و عملی و مربی کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی پیوسته".
کتاب های چاپ شده (1)

1- "ترجمه کتاب با عنوان ((بدخیمی های میلوئیدی)) ،انتشارات خسروی تهران ، چاپ 1391".