آرمان سعیدی وحدت
 • نام و نام خانوادگی
  • آرمان سعیدی وحدت
 • مدرک تحصیلی
  • رادیولوژیست دهان و فک و صورت
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رادیولوژی دهان، فک، و صورت
 • ایمیل
  • Dr.arman.sv@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آرمان سعیدی وحدت
 • مدرک تحصیلی
 • رادیولوژیست دهان و فک و صورت
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رادیولوژی دهان، فک، و صورت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (2)

1-Dr Masume johari, Dr Farzad esmaeili, Dr Arman saeedi vahdat * , Dr Somaye naghinejad ahmadi, "Relationship of bone and soft tissue thickness with age and gender for orthodontic mini-implant placement by CBCT", Iranian Journal of Orthodontics, 2012, Vol 7, p 38-43.

2-Masume Johari, Farzaneh Kaviani , Arman Saeedi, "Relationship Between the Thickness of Cortical Bone at Maxillary Mid-palatal Area and Facial Height Using CBCT", The Open Dentistry Journal , 2015, Year: 2015 Volume: 9 Issue: Suppl 2: M6 First Page: 287 Last Page: 291 Publisher Id: TODENTJ-9-287 DOI: 10.2174/1874210601509010287.