مرضیه میرزایی لور
 • نام و نام خانوادگی
  • مرضیه میرزایی لور
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ارتودنسی
 • ایمیل
  • marziehmirzaie@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه میرزایی لور
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ارتودنسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی