احسان خشابی
 • نام و نام خانوادگی
  • احسان خشابی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی پریودانتیکس
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پریودانتیکس
 • ایمیل
  • ehsankhashabi@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

l

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احسان خشابی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی پریودانتیکس
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پریودانتیکس
 
        بیوگرافی کوتاه

l

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی