اسحاق مرادی
 • نام و نام خانوادگی
  • اسحاق مرادی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • ایمیل
  • moradi_i90@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (4)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
سوابق کاری و اجرایی (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسحاق مرادی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "کارشناسی ارشد، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390-1392".

2- "کارشناسی ناپیوسته، بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1388-1390".

3- "دانشجوی استعداد درخشان، در مقطع کارشناسی ارشد - رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد".

4- "دانشجوی استعداد درخشان، در مقطع کارشناسی ناپیوسته ".
مقالات (6)

1- "Norouzi S, Moradi E, Norouzi A, Ebrahimi M, Badr FR. Perceived motivational climate as a predictor of intrinsic motivation in medical students. Res Dev. 20165(1):12-7.".

2- "Bagheri R, Sohrabi Z, Moradi E. Psychometric properties of Persian version of the multifactor leadership questionnaire (MLQ). Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 201529:256.".

3- "Long term follow up study on a large group of patients with congenital factor XIII deficiency treated prophylactically with Fibrogammin P®(spring 2016). Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2016.".

4- "Moradi E, Didehban H. Scoring in the essay tests questions: methods, challenges and strategies. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 201513(8):692-8.".

5- "Long-term prophylaxis in patients with severe congenital factor XIII deficiency is not complicated by inhibitor formation. Blood Coagulation & Fibrinolysis. 2016.".

6- "Anemia and thrombocytopenia in acute and chronic renal failure. International journal of hematology-oncology and stem cell research. 20137(4):34.".
دروس تدریس شده (4)

1- "کارگاه خلاقیت در آموزش برای دانشجویان رشته آموزش پزشکی".

2- "کارگاه روش سخنرانی و طراحی آزمونهای چهارگزینه ای برای رزیدنت های داخلی".

3- "آموزش بالینی، دانشجویان ع پ تهران به مدت یک ترم".

4- "آموزش بالینی به مدت یک ترم برای دانشجویان ع پ ایران".
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1- "صاحب فرایند برتر کشوری 1395 با عنوان: اجرای ژورنال کلاب آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه".

2- "تقدیرنامه: معاونت محترم آموزشی دانشگاه 1394 ریاست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1394 ".

3- "دارنده رتبه اول فرایند برتر دانشگاهی 1394 ".
سوابق کاری و اجرایی (15)

1- "عضو شورای آموزشی دانشگاه (ویژه مرکز مطالعات) از سال 1395 تاکنون".

2- "عضو کمیته علمی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه 1395 ".

3- "مسئول استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی دانشگاه از 1395 تاکنون.".

4- "عضو کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای (بسته تحول و نوآوری در آموزش) از سال 1395 تاکنون".

5- "عضو انجمن علمی آموزش پزشکی ایران".

6- "سرپرست تیم المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه اعزامی به هشتمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سال 1395".

7- "• مسئول هماهنگی و برگزاری ژورنال کلاب آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه از سال 1393 تاکنون.".

8- "• مسئول کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه‌ آموزش پزشکی دانشگاه از 1395 تاکنون".

9- "• دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی از 1394 تاکنون".

10- "• دبیر هشتمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه 1394 ".

11- "• عضو کمیته علمی نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه 1394".

12- "• سرپرست تیم المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه اعزامی به هفتمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سال 1394".

13- "• مسئول کمیته آموزشی M-Learning مرکز مطالعات به مدت یک سال 1394".

14- "• عضو کمیته علمی هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه 1393".

15- "• مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه (از سال 1393 تا کنون)".