دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خوی
 • نام و نام خانوادگی
  • اسرافیل عسگری
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 • ایمیل
  • sasgary@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب اسرافیل عسگری متولد سال 1359 شهر زنجان بعد از طی مقاطع تحصیلی دبیرستان در مدرسه نبی اکرم(ص) و پیش دانشگاهی در پیش دانشگاهی امام خمینی (ره) زنجان موفق به دریافت مدرک دیپلم تجربی در  سال 1378  شدم. و آغاز تحصیلات دانشگاهی اینجانب سال 1379 در رشته کاردانی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و در سال 1381 در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط و در سال 1384 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که در سال 1387 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم. از موفقیت های بنده اینکه در کنکور ارشد سال 1384 توانستم رتبه دوم را کسب نموده و همینطور با معدل 18/64 به عنوان شاگرد اول کلاس در بین ورودی های سال 1384 برگزیده شدم و جزء استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران باشم. با اتمام دوره ارشد از مهر 90 به صورت سرباز هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشغول به کار شدم که تا سال 1390 در آن دانشگاه تعهداتم را سپری نمودم. و با کمک خداوند باریتعالی از بهمن 91 در دانشکده پرستاری و بهداشت خوی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به عنوان هیات علمی پیمانی استخدام شدم. همچنین مدرک دکتری تخصصی  رشته مهندسی بهداشت محیط را از بهمن 93 تا تیر ماه 98 از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرده ام.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پروژه های تحقیقاتی (15)
دروس تدریس شده (23)
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسرافیل عسگری
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب اسرافیل عسگری متولد سال 1359 شهر زنجان بعد از طی مقاطع تحصیلی دبیرستان در مدرسه نبی اکرم(ص) و پیش دانشگاهی در پیش دانشگاهی امام خمینی (ره) زنجان موفق به دریافت مدرک دیپلم تجربی در  سال 1378  شدم. و آغاز تحصیلات دانشگاهی اینجانب سال 1379 در رشته کاردانی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و در سال 1381 در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط و در سال 1384 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که در سال 1387 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم. از موفقیت های بنده اینکه در کنکور ارشد سال 1384 توانستم رتبه دوم را کسب نموده و همینطور با معدل 18/64 به عنوان شاگرد اول کلاس در بین ورودی های سال 1384 برگزیده شدم و جزء استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران باشم. با اتمام دوره ارشد از مهر 90 به صورت سرباز هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشغول به کار شدم که تا سال 1390 در آن دانشگاه تعهداتم را سپری نمودم. و با کمک خداوند باریتعالی از بهمن 91 در دانشکده پرستاری و بهداشت خوی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به عنوان هیات علمی پیمانی استخدام شدم. همچنین مدرک دکتری تخصصی  رشته مهندسی بهداشت محیط را از بهمن 93 تا تیر ماه 98 از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرده ام.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "دکتری تخصصی بهداشت محیط", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1398.

2- "فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط", علوم پزشکي تهران, 1387 .

3- "ليسانس مهندسي بهداشت محيط", علوم پزشکي تهران, 1383 .

4- "کارداني بهداشت محيط ", علوم پزشکي زنجان, 1381 .
مقالات (21)

1-Amir Sheikhmohammadi, Bayram Hashemzadeh, Abdolazim Alinejad, Seyed Mohsen Mohseni, Mahdieh Sardar, Rahim Sharafkhani, Maryam Sarkhosh, Esrafil Asgari, Abotaleb Bay, "Application of graphene oxide modified with the phenopyridine and 2-mercaptobenzothiazole for the adsorption of Cr (VI) from wastewater: Optimization, kinetic, thermodynamic and equilibrium studies", Journal of Molecular Liquids, 1 July 2019, Volume 285, Pages 586-597.

2-Monireh Faghir Ganji, Esrafil Asgari, Maryam Jabbari, Shahrzad Nematollahi, Mona Hosseini, Hassan Ahmadi-Gharaei, Ali Arab Ahmadi, Mohsen Ostad Ghaderi, Kourosh Holakouie-Naienia, "Community health assessment: Knowledge, attitude and practice of women regarding water-pipe smoking in Bandar Abbas", MethodsX, 2019, https://www.researchgate.net/publication/331404366_Community_health_assessment_Knowledge_attitude_and_practice_of_women_regarding_water-pipe_smoking_in_Bandar_Abbas.

3-Mehdi Nazeri, Javad Salmani Arani, Narjes Ziloochi, Hasan Delkhah, Mohsen Hesami Arani, Esrafil Asgari, Mona Hosseinie, "Microbial contamination of keyboards and electronic equipment of ICU (Intensive Care Units) in Kashan University of medical sciences and health service hospitals", MethodsX, 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016119300688.

4-Amir Sheikhmohammadi, Mahdi Safari, Abdolazim Alinejad, Ali Esrafili, Heshmatollah Nourmoradi, Esrafil Asgari, "The synthesis and application of the Fe3 O4 @SiO2 nanoparticles functionalized with 3-aminopropyltriethoxysilane as an efficient sorbent for the adsorption of ethylparaben from wastewater: Synthesis, kinetic, thermodynamic and equilibrium studies", Journal of Environmental Chemical Engineering, October 2019,, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343719304385.

5-Amir Sheikhmohammadi, Seyed Mohsen Mohseni, Bayram Hashemzadeh, Esrafil Asgari, Rahim Sharafkhani, Mahdieh Sardar, Maryam Sarkhosh, Mohammad Almasiane, "Fabrication of magnetic graphene oxide nanocomposites functionalized with a novel chelating ligand for the removal of Cr(VI): Modeling, optimization, and adsorption studies", Desalination and water treatment, January 2019, https://www.researchgate.net/publication/334386639_Fabrication_of_magnetic_graphene_oxide_nanocomposites_functionalized_with_a_novel_chelating_ligand_for_the_removal_of_Cr_VI_Modeling_optimization_and_adsorption_studies.

6-Esrafil Asgari, Ali Esrafili, Ahmad Jonidi Jafari, Roshanak Rezaei Kalantary, Mahdi Farzadkia, "Synthesis of TiO2/polyaniline photocatalytic nanocomposite and its effects on degradation of metronidazole in aqueous solutions under UV and visible light radiation", Desalination and water treatment, January 2019, https://www.researchgate.net/publication/334411810_Synthesis_of_TiO2polyaniline_photocatalytic_nanocomposite_and_its_effects_on_degradation_of_metronidazole_in_aqueous_solutions_under_UV_and_visible_light_radiation.

7-Esrafil Asgari, Ali Esrafili, Ahmad Jonidi Jafari, Roshanak Rezaei Kalantary, Heshmatollah Nourmoradi, Mahdi Farzadkia, "The comparison of ZnO/polyaniline nanocomposite under UV and visible radiations for decomposition of metronidazole: Degradation rate, mechanism and mineralization", https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582019303234.

8-Farzad Mohammadi, Ali Esrafili, Hamid Reza Sobhi, Mohammad Behbahani, Majid Kermani, Esrafil Asgari, Zeinab Rostami Fasih, "Evaluation of adsorption and removal of methylparaben from aqueous solutions using amino-functionalized magnetic nanoparticles as an efficient adsorbent: Optimization and modeling by response surface methodology (RSM)", Desalination and Water Treatment, 2018.

9-Esrafil Asgari, Ali Esrafili, Roohollah Rostami, Mahdi Farzadkia, "O3 , O3 /UV and O3 /UV/ZnO for abatement of parabens in aqueous solutions: Effect of operational parameters and mineralization/biodegradability improvement", Process Safety and Environmental Protection, 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582019302046.

10-سودابه علیزاده متبوع، سید احمد مختاري، فریبا جدي، فاطمه عطائی، طیبه صادقی، اسرافیل عسگري، شهرام نظري, "بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی- شناورسازي الکتریکی با الکترودهاي آلومینیم - گرافیت نمدي در حذف باکتريهاي اشرشیاکلی و سالمونلاتیفی موریوم از آب آشامیدنی", مجله علوم پزشکی پارس, تابستان 1396.

11-مهدی فرزادکیا، علی اسرافیلی، اسرافیل عسگری, "اهمیت و نقش سیستم های تصفیه آب برای واحدهای همودیالیز", مجله ره آورد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران, تابستان 1396, http://rsj.iums.ac.ir/article-1-82-fa.html.

12-دکتر رضا قنبري، دکتر علی شهریاري، اسرافیل عسگري، سعید حسینپور، دکتر جابر یگانه، نیلوفر سلیقه دار ایران، دکتر رحیم عالی, "چرخش محیطی ژن هاي کدُکننده مقاومت آنتی بیوتیکی: یک مرور سیستماتیک", مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 1396, http://journal.qums.ac.ir/article-1-2385-fa.html.

13-دکتر مهدی فرزادکیا، مهندس اسرافیل عسگری, "بررسی وضعیت خورندگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرستان ملکشاهی در بهار 93 ", مجله ره آورد سلامت, دوره 2 ، شماره 1، بهار 1395, 21-28.

14-مهندس اسرافیل عسگری، دکتر رحیم عالی، مهندس ایوب رستگار, "بررسی و تعیین شاخص هاي جامع کیفیت هوا، تابش، صدا و سرب ایران با تکنیک دلفی", مجله مهندسی بهداشت محیط, سال سوم، شماره 2، زمستان 1394.

15-شهرام نظری، اسرافیل عسگری، رحیم عالی, "بررسي و تعيين شاخص های پرتوفرابنفش و ذرات معلق(PM10، PM2/5 و PM1)در استان زنجان ", مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت - سال 12 - شماره 1 - بهار 1395, بهار 1395, سال 12 - شماره 1 - بهار 1395.

16-احمد رضا یاری؛ شهرام نظری؛ غریب مجیدی؛ سودابه علیزاده متبوع؛ اسرافیل عسگری؛ ایوب رستگار؛ سمانه دهقان, "سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی(NZVI) و بررسی کارایی هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط های آبی", مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی سبزوار, 1394, http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9643&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C.

17-Naser Samadi, Rahim Aali *, Esrafil Asgari, Hamed Mirhosaeini, Ali Shahriari, Farhad Mahmoodi, Fardin Nouri, Asad Hamdi, Farzad Fanaie , Shahla Yosefi, "Identification of clinically antibiotic resistant genes Aac(3)-IIa and Aac(6’)-Ib in wastewater samples by multiplex PCR", Environmental Health Engineering and Management Journal, Kerman University of Medical Sciences, Spring, 2015, 2015, 2(2), 47–52.

18-کاظم گودینی، اسرافیل عسگری, "مروري بر فرآيندهاي حذف نيترات از آبهاي زيرزميني در محل اصلي خود (In Situ)", ماهنامه پژوهشي مهرآب و نشريه تخصصي آب و فاضلاب, ارديبهشت 87, شماره 47، ص 59.

19-اسرافیل عسگری، معصومه لطفی، علی همتیان, "بررسي آلودگي ميکروبي صابون هاي مايع مصرفي در بيمارستانهاي شهر ايلام در سال 1389 IF=0/043 در ISC", مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايلام, پاييز 91, دوره 20، شماره 3، ص 1.

20- "بررسي آلودگي ميکروبي آبميوه هاي تازه ارائه شده در آبميوه فروشي هاي شهر ايلام ", مجله علمي-پژوهشي تحقيقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 89, دوره 6، شماره 4، ص 794.

21-دکتر کاظم ندافي، دکتر محوي، دکتر مصداقي نيا، دکتر يونسيان ، اسرافیل عسگری, "آلودگي صوتي شهر زنجان در سال 1386 IF=0/036 در ISC ", مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان, بهار 87, دوره 16، شماره 62، ص 85.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1-رامین محمد زاده، میلاد پاشافام، احمدی آذر، اسرافیل عسگری، جابر یگانه، رحیم عالی، مرتضی آقازاده, "سرنوشت باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در فرایند تصفیه فاضلاب به روش لاگون هوادهی ناقص", دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی, 20 اردیبهشت 96.

2-رحیم عالی، مهناز نیک آئین، حسین خان احمد، اسرافیل عسگری، علی شهریاری، نیلوفر سلیقه دار ایران، جابر یگانه، بایرام هاشم زاده, "باقی مانده آنتی بیوتیک ها و آلودگی ژنتیکی محیط زیست: مروری بر ژنهای کد کننده مقاومت نسبت به گروههای مختلف آنتی بیوتیکی در منابع محیطی", اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی, 18 آذر 1394 دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی .

3-کاظم گودینی، اسرافیل عسگری، رحیم عالی ده چناری , "بررسی آلودگی قارچی استخرهای سرپوشیده شهر ایلام در زمستان 93", هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط – شیراز آذر 1394, آذر 1394.

4-جواد خميس آبادي، كاظم گوديني، اسرافیل عسگری، بایرام هاشم زاده, "ارتقاء روش دفع زبالة روستاي بلوردي و شهرك بيستون با استفاده از روش FOCUS-PDCA", هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط – شیراز آذر 1394, آذر 1394.

5-محمد عالی، رحیم عالی، نیلوفر سلیقه دار ایران، محمد حسن میر بیک، فرانک عالی، یونس کلائی، اسرافیل عسگری، حامد فتاحی, "امکان سنجی استحصال طلا از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ( e -waste ) با استفاده از روش هیدرومتالورژی", هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط – شیراز آذر 1394 , آذر 1394 .

6-اسرافیل عسگری،, "میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل بیمارستانهای شهرستان خوی سال 1390 ", همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه" - دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 12-14 اسفند 93, 33.

7-اسرافیل عسگری،, "بررسی میزان رعایت منشور حقوقی بیماران در بیمارستانهای شهر خوی", همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه" - دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 12-14 اسفند 93, 99.

8-اسرافیل عسگری،, "مقایسه شیوع عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان قمر بنی هاشم خوی و عوامل موثر بر آن", همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه" - دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 12-14 اسفند 93, 56.

9-اسرافیل عسگری،, "شناخت اصول ضروری بهداشت محیط برای ارتقاء سلامت و ایمنی در خدمات پرستاری", همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه" - دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 12-14 اسفند 93, 45.

10-اسرافیل عسگری،, "بررسی عملکرد هایدروکلاو بیمارستانی در جهت رفع نگرانی مراجعین و پرسنل شاغل در راستای تکریم ارباب رجوع در سال 1393", همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری "بهبود تعامل با بیمار و جامعه" - دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 12-14 اسفند 93, 11.

11-بایرام هاشم زاده، اسرافیل عسگری, "بحران دریاچه ارومیه و پیامدهای زیست محیطی آن", دومين همايش ملي برنامه ریزی، حفاظت و حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار - دانشگاه شهید بهشتی تهران, اسفند 93, 82.

12-اسرافیل عسگری،, "بررسي آلاينده هاي هواي ناشي از کاربرد اورانيوم ضعيف شده و اثرات بهداشتي آن", دومين همايش ملي آلودگي هوا - دانشگاه تربيت مدرس, 85, 89.

13-اسرافیل عسگری،, "جزيره حرارتي و پي آمدهاي آن", دومين همايش ملي آلودگي هوا - دانشگاه تربيت مدرس, 85, 43.

14-اسرافیل عسگری،, "گاز گلخانه اي و اثرات آن", دومين همايش ملي آلودگي هوا - دانشگاه تربيت مدرس, 85, 55.

15-اسرافیل عسگری،, "بررسي اثرات زيست محيطي رادون به عنوان يک آلاينده متداول در داخل منازل", دومين همايش ملي آلودگي هوا - دانشگاه تربيت مدرس, 85, 32.

16-اسرافیل عسگری،, "نقش جاذبهاي گازي در کاهش آلودگي هواي شهري ناشي از صنايع", دومين همايش ملي آلودگي هوا - دانشگاه تربيت مدرس, 85, 34.

17-اسرافیل عسگری،, "کاربرد نانوتکنولوژي در تصفيه آب", چهارمين همايش ساليانه علوم بهداشتي با محوريت نانوتکنولوژي در علوم بهداشتي - دانشگاه علوم پزشکي تهران, ارديبهشت 87, 76.

18-اسرافیل عسگری، , "کاربرد فناوري نانو در کنترل گرما و رطوبت", چهارمين همايش ساليانه علوم بهداشتي با محوريت نانوتکنولوژي در علوم بهداشتي - دانشگاه علوم پزشکي تهران, ارديبهشت 87, 43.

19-اسرافیل عسگری، روح اله رستمی, "مواد زايد جامد خانگي", دومين سمينار دانشجويي علوم بهداشتي- دانشگاه علوم پزشکي تهران, 84, 78.

20-اسرافیل عسگری، جلیل نصیری, "ارزيابي کيفيت ميکروبي بستني هاي سنتي توليدي در بستني فروشيهاي شهر زنجان در سال 1390", دومين کنگره ملي پژوهشگران ايمني غذا, 92, 45.

21-اسرافیل عسگری، محمد ماروسی، عماد دهقانی فرد, "بررسي ميزان انرژي مصرفي در ساختمان سبز دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي در راستاي بهينه سازي مصرف انرزي و توسعه پايدار", پژوهشگاه مواد وانرژي, 87, 9-7/3/87.
پروژه های تحقیقاتی (15)

1-مهندس اسرافیل عسگری، دکتر مهدی فرزادکیا، دکتر علی اسرافیلی، مهندس فرزاد محمدی، مهندس شهرام نظری, "بررسی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده با تری اتوکسی آمینو پروپیل سیلان برای حذف اتیل پارابن از محلول های آبی ", دانشگاه علوم پزشکی ایران, اسفند 96.

2-مهندس شهرام نظری، دکتر میترا غلامی، مهندس سودابه علیزاده متبوع، مهندس اسرافیل عسگری, "بررسی گروههای عاملی دندریمر پلی آمید و آمین G7 و تاثیر آن در حذف باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا تیفی، شیگلا دیسانتری و باسیلوس سوبتیلیس از محیط های آبی", دانشگاه علوم پزشکی ایران , 1394.

3-مهندس جابریگانه، رحيم عالي، بایرام هاشم زاده، اسرافيل عسگري، عبداله خرمی مارکانی , "بررسی آنتی بیوتیک ها و مقاومت آنتی بیوتیکی در فاضلاب های بیمارستانی و حذف آنها توسط لاگونهای هوادهی", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 94.

4-دکتر رحيم عالي، اسرافيل عسگري، بایرام هاشم زاده، جابریگانه, "ارزیابی کیفیت میکروبی و تعیین گونه غالب باکتریائی در آب خروجی از دستگاههای تصفیه آب خانگی ", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 94.

5-رحیم عالی، اسرافیل عسگری, "شناسائي پنجاه ژن رايج کلينيکي مقاوم به نه گروه آنتي بيوتيکي در فاضلاب هاي شهري و بيمارستاني استان آذربايجان غربي در سال 1393", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 94.

6-بایرام هاشم زاده، اسرافیل عسگری, "بررسي کارايي پودر آهن صفر ظرفيتي و کربن فعال تهيه شده از ذغال بلوط در حذف رنگ هاي راکتيو آبي 19 و متيلن آبي از محلول هاي آبي", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه, 92.

7-اسرافيل عسگري، جليل نصيري، قاسم محمدی, "بررسي آلودگي ميکروبي آبميوه هاي تازه ارائه شده در آبميوه فروشي هاي شهر زنجان سال 1391", دانشگاه علوم پزشکي زنجان, 89.

8-قاسم محمدي، جليل نصيري، اسرافیل عسگری, "بررسي ميزان آلودگي ميكروبي بستني هاي سنتي توليدي در بستني فروشي هاي شهرزنجان در سه ماهه دوم سال 1390", دانشگاه علوم پزشکي زنجان, 89.

9-اسرافیل عسگری، کاظم ندافی، کاظم گودینی، علی سلگی, "بررسي اثرات اجراي پروژه دانشگاه سبز بر صرفه جويي مواد و انرژي و بهبود کيفيت محيط زيست در دانشگاه علوم پزشکي ايلام ", دانشگاه علوم پزشکي ايلام, 89.

10-علی همتی، اسرافیل عسگری، دکتر علي دل پيشه, "بررسي روند بهينه سازي و بروز کردن اطلاعات آما واحدهاي منتخب در مراکز بهداشتي شهرستان ايلام", دانشگاه علوم پزشکي ايلام, 88.

11-اسرافیل عسگری، زینب کریمی، دکتر علی دل پیشه, "بررسي آلودگي ميکروبي آبميوه هاي تازه ارائه شده در آبميوه فروشي هاي شهر ايلام در شش ماه اول سال 1389", دانشگاه علوم پزشکي ایلام, 88.

12-اسرافیل عسگری، فرزانه تباسیده، دکتر علی دل پیشه, "بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب آشاميدني شهرستان ملکشاهي در بهار سال 1389", دانشگاه علوم پزشکي ایران, 88.

13-اسرافیل عسگری، مجتبي شعباني، دکتر علی دل پیشه, "بررسي کيفيت فيزيکي، شيميايي و ميکروبي آب آشاميدني دانشگاه ايلام", دانشگاه علوم پزشکي ایران, 88.

14-ناصر افشاري، اسرافيل عسگري، جليل نصيري، قاسم محمدی, "تعيين ميزان آلودگيهاي باکتريايي و فيزيکوشيميايي استخرهاي سرپوشيده استان زنجان در تابستان و پاييز سال 1388", دانشگاه علوم پزشکي زنجان, 88.

15-دکتر کاظم ندافي، دکتر محوي، دکتر مصداقي نيا، دکتر يونسيان ، اسرافیل عسگری, "تعيين شاخص هاي جامع بهداشت محيط وبررسي آنها در استان زنجان ", دانشگاه علوم پزشکي تهران, 87.
دروس تدریس شده (23)

1- "کارآموزي در عرصه", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

2- "پروژه", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

3- "بهداشت پرتوها و حفاظت از آنها", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه.

4- "آشنايي با پرتوها و پرتوزاها", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه.

5- "اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

6- "بهداشت مواد غذايي", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه.

7- "گندزداها و پاک کننده ها", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

8- "کاربرد موتور تلمبه در تاسيسات آب و فاضلاب", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

9- "دفع مواد زائد صنعتي(بهداشت حرفه اي)", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

10- "دفع مواد زائد صنعتي", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه.

11- "بهداشت مسکن واماکن عمومي", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

12- "قوانين و مقررات محيط زيست و بهداشت محيط", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

13- "اصول تصفيه و بهسازي منابع آب", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

14- "بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب و فاضلاب", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

15- "شيمي و ميکروبيولوژي آب و فاضلاب", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

16- "مواد زائد صنعتي و خطرناک", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

17- "تصفيه آب", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

18- "تصفيه فاضلاب صنعتي", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

19- "روش هاي مهندسي مبارزه با ناقلين", دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

20- "مدیریت کیفیت آب", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه.

21- "طرح تاسيسات و انتقال توزيع آب", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

22- "تصفيه فاضلاب شهري", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.

23- "فرآيندها و عمليات ها در مهندسي بهداشت محيط ", دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و ایلام.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهندس اسرافیل عسگری، غریب مجیدی، شهرام نظری, "ایستگاه‌های انتقال زباله (راهنمایی برای تصمیم گیرندگان)", انتشارات حروف چین, سال چاپ: 1396, http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2138597.

2-مهندس اسرافیل عسگری، دکتر رحیم عالی, "آلاینده های آلی خطرناک در فاضلاب های رنگی", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394, http://www.horoufchin.ir/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C.