علي طهرانچي
 • نام و نام خانوادگی
  • علي طهرانچي
 • مدرک تحصیلی
  • فلوشيپ جراحي سرطان هاي ادراري- متخخصص ارولوژي
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه ارولوژی
 • ایمیل
  • Drtehranchi@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علي طهرانچي
 • مدرک تحصیلی
 • فلوشيپ جراحي سرطان هاي ادراري- متخخصص ارولوژي
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه ارولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی