آیدین کاظم پور آذر
 • نام و نام خانوادگی
  • آیدین کاظم پور آذر
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص جراحی اعصاب
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی مغز و اعصاب
 • ایمیل
  • drporazar@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آیدین کاظم پور آذر
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص جراحی اعصاب
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی مغز و اعصاب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
مقالات (3)

1- "Relationship between serums Osteoprotegrin/sRANKL ratio and head trauma intensity. Life Science Journal, April, 2013 ".

2- ". S100B protein as a biomarker for prediction of brain death following head trauma. Journal of injury and violence.vol4,no3,2012".

3- ".The Effects of citicoline on the level of consciousness, trend and plasma levels of malondialdehyde (MDA) and lipid profile in patients with head trauma suffering from “DAI (Diffuse Axonal Injury) with GCS≤8” . Journal of injury and violence .vol4,no3,2012".
دروس تدریس شده (1)

1- "تئوری بیماریهای مغز و اعصاب ".
کتاب های چاپ شده (2)

1- "مروری بر اختلالات نخاع و ستون فقرات ".

2-دکتر صالح پور-دکتر کاظم پور , "آناتومی کاربردی مغز ", 1392.