آرام فیضی
 • نام و نام خانوادگی
  • آرام فیضی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن
 • ایمیل
  • aramfeizi@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آرام فیضی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

کتاب های چاپ شده (3)

1-آرام فیضی, "کار مبتنی بر شواهد برای مراقبین سلامتی", دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه, 1390.

2-آرام فیضی, "پرستاری در سرطان", دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران, 1384.

3-صونا پاشایی، آرام فیضی, "دستنامه پرستاری بالینی", نشر فرسار, 1393.