مولود رادفر
 • نام و نام خانوادگی
  • مولود رادفر
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای پرستاری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن
 • ایمیل
  • mradfar1343@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

مولود رادفر متولد سال 1343 در شهر خوی می باشم. تحصیلات خود را تا اخذ دیپلم علوم تجربی در خوی به اتمام رساندم. سال 1362 رشته پرستاری (کاردانی) را در دانشگاه تبریز شروع و در سال 1364 به اتمام رساندم. بلافاصله در سال 1364 در مقطع کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته و در سال 1366 فارغ التحصیل شدم. بعد از گذراندن طرح نیروی انسانی در مهاباد، در سال 1370 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درآمده و در بیمارستان کودکان شهید قلی پور ارومیه مشغول کار شدم. در سال 1372 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ادامه داده و در سال 1376 با گرایش روان پرستاری فارغ التحصیل شدم. از همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خدمت خود را ادامه دادم. از سال 1380 تا 1387 رئیس مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی ارومیه بودم. در سال 1387 تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس ادامه دادم و در سال 1392 فارغ التحصیل شده و با مرتبه استادیاری به انجام وظیفه ام ادامه دادم. از سال 1393 تا کنون علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی خود به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه نیز خدمت می کنم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مولود رادفر
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای پرستاری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن
 
        بیوگرافی کوتاه

مولود رادفر متولد سال 1343 در شهر خوی می باشم. تحصیلات خود را تا اخذ دیپلم علوم تجربی در خوی به اتمام رساندم. سال 1362 رشته پرستاری (کاردانی) را در دانشگاه تبریز شروع و در سال 1364 به اتمام رساندم. بلافاصله در سال 1364 در مقطع کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته و در سال 1366 فارغ التحصیل شدم. بعد از گذراندن طرح نیروی انسانی در مهاباد، در سال 1370 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درآمده و در بیمارستان کودکان شهید قلی پور ارومیه مشغول کار شدم. در سال 1372 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ادامه داده و در سال 1376 با گرایش روان پرستاری فارغ التحصیل شدم. از همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خدمت خود را ادامه دادم. از سال 1380 تا 1387 رئیس مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی ارومیه بودم. در سال 1387 تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس ادامه دادم و در سال 1392 فارغ التحصیل شده و با مرتبه استادیاری به انجام وظیفه ام ادامه دادم. از سال 1393 تا کنون علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی خود به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه نیز خدمت می کنم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی