دکتر حبیب الله پیرنژاد
 • نام و نام خانوادگی
  • حبیب الله پیرنژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی (MD. PhD)
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 • ایمیل
  • pirnejad.h@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

دکتر حبیب الله پیرنژاد متولد سال ۱۳۴۷ شهر ارومیه، دارای تحصیلات دکترای عمومی طب از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دکترای تخصصی در انفورماتیک پزشکی از دانشکاه ایراسموس هلند می باشد. در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (دانشیار انفورماتیک پزشکی) در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و عضو هیات علمی افتخاری دانشگاه ایراسموی هلند می باشد. زمینه فعالیت علمی و علاقه تحقیقاتی کنونی دکتر پیرنژاد بهبود فرایند و کیفیت مراقبت از بیماران دارای بیماریهای مزمن با بکارگیری سیستم های انفورماتیکی است. به شکل خاص در طی سال های گذشته تمرکز دکتر پیرنژاد و تیم تحقیقاتی او بر روی بیماران مزمن کلیوی و بیماران پیوند کلیه بوده است. 

از سال ۱۳۹۳ تا کنون: مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

از سال ۱۳۹۵ تا کنون: مدیر ثبت سرطان جمعیتی استان اذربایجان غربی 

از سال ۱۳۹۶ تا کنون: مدرس کشوری ماژول مدیریت اطلاعات بیمارستانی سازمان بهداشت جهانی با وزارت بهداشت و درمان

از سال ۱۳۹۳تا کنون: عضو هیات ممتحنه کشوری رشته انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت وزارت متبوع 

سال ۱۳۹۶: راه اندازی اولین داروخانه روباتیک کشور در داروخانه تدبیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۹۷: راه اندازی دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامد های سلامت دانشگاه. این دبیرخانه در حال حاضر ۹ ثبت فعال  تروما، ضایعات نخاعی، تصادفات جاده ای، سلیاک، بیماری مزمن کلیوی (CKD)، ثبت سرطان بیمارستانی، MS، بیماریهای روماتیسمی، و نازایی را پوشش می دهد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)
مقالات (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (7)
کتاب های چاپ شده (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب الله پیرنژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی (MD. PhD)
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر حبیب الله پیرنژاد متولد سال ۱۳۴۷ شهر ارومیه، دارای تحصیلات دکترای عمومی طب از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دکترای تخصصی در انفورماتیک پزشکی از دانشکاه ایراسموس هلند می باشد. در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (دانشیار انفورماتیک پزشکی) در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و عضو هیات علمی افتخاری دانشگاه ایراسموی هلند می باشد. زمینه فعالیت علمی و علاقه تحقیقاتی کنونی دکتر پیرنژاد بهبود فرایند و کیفیت مراقبت از بیماران دارای بیماریهای مزمن با بکارگیری سیستم های انفورماتیکی است. به شکل خاص در طی سال های گذشته تمرکز دکتر پیرنژاد و تیم تحقیقاتی او بر روی بیماران مزمن کلیوی و بیماران پیوند کلیه بوده است. 

از سال ۱۳۹۳ تا کنون: مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

از سال ۱۳۹۵ تا کنون: مدیر ثبت سرطان جمعیتی استان اذربایجان غربی 

از سال ۱۳۹۶ تا کنون: مدرس کشوری ماژول مدیریت اطلاعات بیمارستانی سازمان بهداشت جهانی با وزارت بهداشت و درمان

از سال ۱۳۹۳تا کنون: عضو هیات ممتحنه کشوری رشته انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت وزارت متبوع 

سال ۱۳۹۶: راه اندازی اولین داروخانه روباتیک کشور در داروخانه تدبیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۹۷: راه اندازی دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامد های سلامت دانشگاه. این دبیرخانه در حال حاضر ۹ ثبت فعال  تروما، ضایعات نخاعی، تصادفات جاده ای، سلیاک، بیماری مزمن کلیوی (CKD)، ثبت سرطان بیمارستانی، MS، بیماریهای روماتیسمی، و نازایی را پوشش می دهد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)

1-دکتری عمومی, "در طب", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1378.

2-کارشناسی ارشد , "در رشته انفورماتیک سلامت", دانشگاه ایراسموس، روتردام، هلند, 1383.

3-دکتری تخصصی (PhD), "انفورماتیک پزشکی", دانشگاه ایراسموس، روتردام، هلند, 1386.

4-فلوشیپ تخصصی, "کاربرد انفورماتیک در شیمی درمانی", دانشگاه ایراسموس، روتردام، هلند, 1387.

5-فرصت مطالعاتی, "Mobile Health: مانیتورینگ افتادن در افراد مسن با استفاده از موبایل های مجهز به Tri-axial accelerometer، سوپروایزر: پروفسور آنتونی میدر ", کشور استرالیا، سیدنی، دانشگاه وسترن سیدنی، دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتری, 1392.

6-فرصت مطالعاتی, "تبادل اطلاعات در سیستم های بهداشتی درمانی و انفورماتیک ایمنی بیمار، سوپروایزر: پروفسور انریکو کویرا", کشور استرالیا، سیدنی، دانشگاه نیو ساوث ولز، دانشکده پزشکی، مرکز انفورماتیک سلامت, 1392.
مقالات (33)

1-Pirnejad, H. Amiri, P. Niazkhani, Z. Shiva, A. Makhdoomi, KH. Abkhiz, S. van der Sijs, H. Bal, R. , "Preventing potential drug-drug interactions through alerting decision support systems: A clinical context based methodology", International Journal of Medical Informatics, 2019, 127, 18-26.

2-Rashidi Khazaee P., Bagherzadeh J., Niazkhani Z., Prinejad H., "Predicting the Function of Transplanted Kidney in a Long-term Care Processes: Application of a Hybrid Model", Journal of Biomedical Informatics, 2019, In press.

3-Rashidi Khazaee P., Bagherzadeh J., Niazkhani Z., Prinejad H., "A dynamic model for predicting graft function in kidney recipients’ upcoming follow up visits: a clinical application of artificial neural network", Int. Journal of Medical Informatics, 2018, 119, 125-133.

4-Rashidi Khazaee P., Bagherzadeh J., Niazkhani Z., Prinejad H, "Proposing an Appropriate Architecture for Decision Support Systems in the field of Complex Chronic Care: Microservices based software architecture in kidney transplant care.", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019.

5-Niazkhani Z, Cheshmekaboodi M, Pirnejad H, Makhdoomi KH, Nikibakhsh AA, et al, "Enabling informed policymaking for chronic kidney disease with a registry: initiatory steps in Iran and the path forward", Health Policy and Technology, March 2018, in press.

6-Pirnejad H, Niazkhani Z , "Learning from lessons on applying information technology in organ transplant: a stepping stone to achieve Electronic Health Record meaningful use.", American Journal of Transplantation, 2017, DOI:10.1111/ajt.14373.

7-Niazkhani Z, Pirnejad H, Rashidi Khazaee P., "The impact of health information technology on organ transplant care: a systematic review", International Journal of Medical Informatics, 2017, 100: 95-107.

8-Rashidi Khazaee P, Pirnejad H, Bagerzadeh J, Niazkhani Z. , "Towards Realizing Benefits of Information Technology in Organ Transplant: a Review", Studies in Health Technology and Informatics, 2016, 226:29-32.

9-Hassani E, Mahoori A, Aghdashi MM, Pirnejad H., "Evaluating the quality of intravenous regional anesthesia following adding dexamethasone to lidocaine. ", Saudi J Anaesth , 2015, 9:418-21.

10-Aghazadeh S, Pirnejad H, Aliev A, Moradkhani A., "Evaluating the Effect of Software Quality Characteristics on Health Care Quality Indicators", Journal of Health Management and Informatics, 2015, 2(3):67-73.

11-Huq G, Maeder A, Basilakis J, Pirnejad H., "Trialling a Personal Falls Monitoring System using Smart Phone.", Proceedings of the 8th Australasian Workshop on Health Informatics and Knowledge Management (HIKM 2015), January 2015, 41-45.

12-Aghazadeh S, Pirnejad H, Moradkhani A, Aliev A, "The impact of software quality characteristics on healthcare outcome: a literature review", Stud Health Technol Inform, 2014, 202:201-4.

13-Pirnejad H, Huq G, Basilkis J, Maeder A, "Monitoring falls in elderly people: lessons from a community-based project.", Stud Health Technol Inform 2014, 206:50-61, 2014, 206:50-61.

14-S Aghazadeh, A Aliyev, H Pirnejad, "Study the effect of Hospital Information Systems (HIS) on Communication Improvement and Service Quality among Nursing Staff. ", Life Science Journal, 2013, 10 (SPL.ISSUE10), 307 - 310 .

15-Pirnejad H, Gao C, Reddingius R, Rijneveld A, Bal R., "Improving chemotherapy processes with a protocol-based information system: a pre and post-implementation study.", Int J Med Inform, 2013, 82(4):220-9.

16-Pirnejad H, Niazkhani Z, Bal R, "Clinical communication in diagnostic imaging studies: mixed-method study of pre- and post-implementation of a hospital information system. ", Appl Clin Inform , 2013, 4(4):541-55.

17-Niazkhani Z, Pirnejad H, van der Sijs H, Aarts J, "Evaluating the medication process in the context of CPOE use: the significance of working around the system.", Int J Med Inform, 2011, 80(7):490-506.

18-Pirnejad H, Niazkhani Z, Aarts J, Bal R, "What makes an information system more preferable for clinicians? a qualitative comparison of two systems. ", Stud Health Technol Inform, 2011, 169:392-6.

19-Niazkhani Z, Pirnejad H, Aarts J, Adams S, Bal R, "Reporting qualitative research in health informatics: REQ-HI recommendations.", Stud Health Technol Inform, 2011, 169:877-81.

20-Niazkhani Z, Pirnejad H, van der Sijs H, de Bont A, Aarts J., "Computerized provider order entry systemdoes it support the inter-professional medication process? Lessons from a Dutch academic hospital.", Methods Inf Med, 2010, 49(1):20-7.

21-Niazkhani Z, Pirnejad H, de Bont A, Aarts J., "CPOE in Non-Surgical Versus Surgical Specialties: A Qualitative Comparison of Clinical Contexts in the Medication Process.", Open Med Inform J, 2010, 4:206-13.

22-Pirnejad H, Bal R, Shahsavar N., "The nature of unintended effects of health information systems concerning patient safety: a systematic review with thematic synthesis.", Stud Health Technol Inform, 2010, 160(Pt 1):719-23.

23-H Pirnejad, "Invited commentary", The Journal on Information Technology in Healthcare, 2009, 7 (1), 43-45.

24-Niazkhani Z, van der Sijs H, Pirnejad H, Redekop WK, Aarts J., "Same system, different outcomes: comparing the transitions from two paper-based systems to the same computerized physician order entry system.", Int J Med Inform, 2009, 78(3):170-81.

25-Niazkhani Z, Pirnejad H, Berg M, Aarts J., "The impact of computerized provider order entry systems on inpatient clinical workflow: a literature review. ", J Am Med Inform Assoc, 2009, 16(4):539-49.

26-Pirnejad H, Niazkhani Z, van der Sijs H, Berg M, Bal R., "Evaluation of the impact of a CPOE system on nurse-physician communication a mixed method study.", Methods Inf Med, 2009, 48(4):350-60.

27-Aghdashi MM, Abbasivash R, Hassani E, Pirnejad H., "Fatal respiratory thermal injury following accidental administration of carbon dioxide using the circle system for a cesarean delivery.", Int J Obstet Anesth, 2009, 18(4):400-2.

28-Niazkhani Z, Pirnejad H, de Bont A, Aarts J., "Evaluating inter-professional work support by a computerized physician order entry (CPOE) system. ", Stud Health Technol Inform, 2008, 136:321-6.

29-Pirnejad H, Niazkhani Z, van der Sijs H, Berg M, Bal R., "Impact of a computerized physician order entry system on nurse-physician collaboration in the medication process. ", Int J Med Inform, 2008, 77(11):735-44.

30-Pirnejad H, Bal R, Berg M., "Building an inter-organizational communication network and challenges for preserving interoperability. ", Int J Med Inform, 2008, 77(12):818-27.

31-Pirnejad H, Niazkhani Z, Berg M, Bal R., "Intra-organizational communication in healthcare considerations for standardization and ICT application. ", Methods Inf Med, 2008, 47(4):336-45.

32-Pirnejad H, Bal R, Stoop AP, Berg M., "Inter-organisational communication networks in healthcare: centralised versus decentralised approaches.", Int J Integr Care, 2007, 7:e14.

33-Pirnejad H, Stoop AP, Berg M., "Bridging information gaps between primary and secondary healthcare. ", Stud Health Technol Inform, 2006, 124:1003-8.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-Cheshme-Kabodi M, Pirnejad H, Makhdomi K, Nikibakhsh AA, Taghizadeh Afshari A, Niazkhani Z, "Chronic Kidney Disease registry in Iran: aims, stakeholders, and minimum data set O", ral presentation at the First International Congress of Diseases and Health Outcomes Registry and the First Congress of Medical Informatics, Mashhad, Iran, Feb 2017.

2-Nazazi M, Ghasemi M, Ramezani S, Naseri H, Niazkhani Z, Pirnejad H, Abkhiz S, Taghizadeh Afshari A , "Evaluating kidney transplant recipients’ educational needs and scheduled visit reminder for designing a software for sending automatic mobile short message services: a qualitative study. Oral Preseantation", 3rd Provincial Congress of Research in Medical and Biological Sciences, Urmia, Iran, 4th of Nov. 2016.

3- "Oral full paper presentation", 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare, Athens, Greece, 2016.

4-Mokarrami Nejhad F, Moniri Asl M, Zarbi M, Niazkhani Z, Tagizadeh Afshari A, Pirnejad H., "Evaluating factors affecting kidney transplant function among kidney recipients at the Urmia transplant center. Oral presentation", 3rd Provincial Congress of Research in Medical and Biological Sciences, Urmia, Iran, 4th of Nov. 2016.

5-Nazazi M, Ghasemi M, Ramezani S, Naseri H, Niazkhani Z, Pirnejad H, Abkhiz S, Taghizadeh Afshari A. , "Evaluating kidney transplant recipients’ educational needs and scheduled visit reminder for designing a software for sending automatic mobile short message services: a qualitative study ", 3rd Provincial Congress of Research in Medical and Biological Sciences,Oral Presentation, Urmia, Iran, 4th of Nov. 2016.

6- "Pirnejad, H., "Health Information Technology & patient safety", Keynote speech at "The Third National Congress on Patient Safety, Urmia, Iran, Nov. 2015.".

7- "Niazkhani Z, Pirnejad H, Rashidi Khazaee P, Makhdomi K, Taghizadeh Afshari A, Mohammadi Fallahi MR, Abkhiz S, "Modeling and design of a computerized transplant information system for clinical management of kidney transplant patients in the Urmia Kidney Transplant Center", Poster presented at "The 15th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation", Mashhad, Iran, Oct. 2015.".

8- "Shariflou E, Niazkhani Z, Pirnejad H, "The impact of home telemonitoring on patient outcomes in heart failure: a systematic review ", Poster presented at "The 16th annual national and 6th International Research Congress of Iranian Medical Sciences Students", Zanjan, Iran, Sep. 2014.".

9- "Niazkhani Z, Pirnejad H, Makhdomi KH, Mosavi J., "The development of a curriculum on patient safety for medical students in Urmia University of Medical Sciences.", Oral presentation at "The first national Congress on Patient Safety", Urmia, Iran, 2011. ".

10- "Pirnejad H, Niazkhani Z, Jabbari N, Ghadimi B, Zanjani H., "The role of a hospital information system in improving physician-radiologist communication: a pre- and post-implementation study", Oral presentation at " The first national Congress on Patient Safety", Urmia, Iran", 2011.".

11- "XXIIIrd International Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE 2011), Oslo, Norway. Oral full paper presentation (2 papers), 2011.".

12-H Pirnejad, M Jabraeily, M Mahmoodi-azar, "Healthcare promotion in cardiovascular diseases: Is there a place for information technology? ", The First International & 4th National Congress on health Education & Promotion, 2011.

13-H Pirnejad, R Bal, "Information technology and patient safety", Infrastructures for Health Care, 2009.

14- "XXIst International Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE 2008), Goteborg, Sweden. Oral full paper presentation, 2008.".
دروس تدریس شده (7)

1-پرونده الکترونیک سلامت (Electronic Health Records), "از سال ۱۳۹۳".

2- "دروس مربوط به فناوری اطلاعات سلامت در رشته های مختلف گروه پزشکی", 1389.

3-دروس فناوری اطلاعات سلامت ۱و۲و ۳, "برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت", 1391.

4- "دروس مربوط به بیماریها و معاینات بالینی در رشته های مختلف پیراپزشکی", 1391.

5-دروس انفورماتیک سلامت ۱و۲, "برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت", 1390.

6-ساختمان داده و برنامه نویسی , "++Cبرای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت ", 1393.

7-شبکه های کامپیوتری, "برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت", 1393.
کتاب های چاپ شده (4)

1-World Health Organization, "Patient safety workshop: Learning from errors (book and DVD, translated to Persian) ", Urmia, Iran, 2012, http://online.pubhtml5.com/glcr/wcqw/.

2-Niazkhani Z, and Pirnejad H., "Clinical workflow and healthcare information technology: considerations for design and implementation. ", LAP GmbH & Co., 2011, ISBN: 9783843377034.

3-Pirnejad H. and Bal R., "Book chapter: The Precarious Gap Between Information Technology and Patient Safety: Lessons from Medication Systems. ", Ashgate Publishing Limited, 2011, chapter 6 in “Socio-cultural perspectives on patient safety” ISBN 9781409408628.

4-Pirnejad H., "Computerization of Healthcare Communication: On applying information technology to improve healthcare communication and concerns for patient safety. ", VDM Verlag, 2009, ISBN 9783639158618.