رحیم نژاد رحیم
 • نام و نام خانوادگی
  • رحیم نژاد رحیم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی بیماری های عفونی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماری های عفونی و پوست
 • ایمیل
  • rnejadrahim@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم نژاد رحیم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی بیماری های عفونی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماری های عفونی و پوست
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (1)

1-A Sadegi,M.DMR-Shariatzade,M.DR-Nejad Rahim,MD , "study of incidence of animal bites in west azarbayjan province of iran in 1999 ", Urmia Medical Journal, spring 2003.