پیمان اتابکی
 • نام و نام خانوادگی
  • پیمان اتابکی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا متخصص طب اورژانس
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه طب اورژانس
 • ایمیل
  • paymanatabaki@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           

مشخصات فردی:

نام: پیمان

نام خانوادگی: اتابکی

متولد:1359

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (4)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پیمان اتابکی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا متخصص طب اورژانس
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه طب اورژانس
 
        بیوگرافی کوتاه

مشخصات فردی:

نام: پیمان

نام خانوادگی: اتابکی

متولد:1359

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
دروس تدریس شده (4)

1-.

2-.

3-.

4-.