دکتر شهرام خادم وطن
 • نام و نام خانوادگی
  • دکتر شهرام خادم وطن
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 • ایمیل
  • khademvatan@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دکتر شهرام خادم وطن
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- "مقطع PhD انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران فراغت از تحصيل : 1388 عضو هیات علمی گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی از سال 88 تا کنون *مقطع كارشناسي ارشد : دانشگاه علوم پزشكي تبريز فراغت از تحصيل : 1383 ( ارشد انگل شناسي ) * مقطع كارشناسي : دانشگاه علوم پزشكي تبريز فراغت از تحصيل : 1380 ( رشته علوم آزمايشگاهي ) ".