مهسا بهنمون
 • نام و نام خانوادگی
  • مهسا بهنمون
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه قلب و عروق
 • ایمیل
  • mm_bk_80@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           

محل تولد: ارومیه

تحصیلات راهنمایی ودبیرستان: فرزانگان ارومیه(سمپاد)

تاریخ ورورد به دانشگاه: بهمن۱۳۸۰

دانشگاه محل تحصیل دوره پزشکی عمومی: دانشگاه تهران (۷.۵ سال)

تاریخ اتمام دوره پزشکی عمومی: شهریور ۱۳۸۸

تاریخ ورود به دوره دستیاری قلب و عروق: مهرماه ۱۳۸۸

دانشگاه محل تحصیل دوره تخصصی: دانشگاه اصفهان

تاریخ اتمام دوره تخصصی قلب وعروق: شهریور ۱۳۹۲

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهسا بهنمون
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه قلب و عروق
 
        بیوگرافی کوتاه

محل تولد: ارومیه

تحصیلات راهنمایی ودبیرستان: فرزانگان ارومیه(سمپاد)

تاریخ ورورد به دانشگاه: بهمن۱۳۸۰

دانشگاه محل تحصیل دوره پزشکی عمومی: دانشگاه تهران (۷.۵ سال)

تاریخ اتمام دوره پزشکی عمومی: شهریور ۱۳۸۸

تاریخ ورود به دوره دستیاری قلب و عروق: مهرماه ۱۳۸۸

دانشگاه محل تحصیل دوره تخصصی: دانشگاه اصفهان

تاریخ اتمام دوره تخصصی قلب وعروق: شهریور ۱۳۹۲

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (3)

1-Mina Naghnaeian, Mohammadreza Samienasab, Mohsen Mirmohammadsadeghi, Mahsa Behnemun, "The incidence of in-hospital atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting using ventricular and atrial pacing", ARYA Atheroscler 2013 Volume 9, Issue 1, 1393.

2-Miramir Aghdashi*, Mahsa Behnemoon, Jila Mahmoodi Rad, Masoumeh Rabiepour, "Evaluation of serum uric acid level in systemic lupus erythematosus patients with normal and high pulmonary arterial hypertension", BioMedicine (ISSN 2211-8039), 2018, PUBMED.

3-مهسا بهنمون 1، محمد گرك يراقي 1،معصومه صادقي 1، محدثه بهجتي 1*، مهدي كوشك زري 3, "بررسي آلودگي هوا با نارسايي قلبي", پژوهش درپزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي, 1393.